ISO BETADINE SOL HYDROALC FL 125 ML 5%
Gebruik van Iso Betadine Sol Hydroalc Fl 125 Ml 5%

Het product moet altijd uitwendig worden gebruikt. De vloeistof nooit opdrinken.

De aanbevolen dosering is:

Het product onverdund op de huid strijken, één of meerdere keren per dag. Het volstaat om ongeveer 5 ml van de oplossing op een steriele kompres te gieten en dat gedurende 10 seconden aan te brengen op het te behandelen huidoppervlak. Laten drogen, niet afspoelen. De droogtijd komt overeen met de antiseptische werking, die begint na 30 seconden.

Iso-Betadine Hydroalcoholische Oplossing mag niet worden gebruikt in nabijheid van een warmtebron of een vlam aangezien het alcohol bevat en dus ontvlambaar is.

Bijwerkingen van Iso Betadine Sol Hydroalc Fl 125 Ml 5%

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De frequentie van de hieronder opgesomde bijwerkingen wordt gedefinieerd aan de hand van de volgende conventie: - Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) - Vaak (treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) - Soms (treedt op bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) - Zelden (treedt op bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers) - Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) - Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: er kan een overgevoeligheidsreactie van de huid optreden, zoals een allergische reactie na contact in de vorm van jeuk, roodheid van de huid of vergelijkbare reacties. Zeer zelden: er is melding gemaakt van een veralgemeende allergische reactie met daling van de bloeddruk en/of ademhalingsproblemen (anafylactische reactie).

Endocriene aandoeningen: Zeer zelden (bij patiënten met een voorbeschiktheid of met bestaande aandoeningen van de schildklier): te sterke werking van de schildklier (hyperthyreoïdie) (soms gepaard met symptomen van tachycardie (te snelle hartslag) of opwinding). Frequentie niet bekend (na langdurig of uitgebreid gebruik van polyvidonjodium): afname van de schildklierfunctie (hypothyreoïdie).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen: (kunnen optreden na absorptie van grote hoeveelheden polyvidonjodium) Frequentie niet bekend: verstoring van de ionenconcentratie, metabole acidose.

Huid- en onderhuidaandoeningen: Zelden: contacteczeem (huidreactie met symptomen zoals roodheid, kleine blaasjes en jeuk) Zeer zelden: snelle zwelling (oedeem) van de huid, de slijmvliezen en de onderhuidse weefsels in het gezicht (angio-oedeem). Frequentie niet bekend: Exfoliatieve dermatitis (ontsteking van de huid gekenmerkt door een loslating van de oppervlakkige laag van de huid in de vorm van schilfers), droge huid.

Nier- en urinewegaandoeningen: (kunnen optreden na absorptie van grote hoeveelheden polyvidonjodium) Frequentie niet bekend: een abnormaal aantal osmotisch actieve deeltjes in het bloed (osmolariteit van het bloed), een nierfalen door een acute nierinsufficiëntie. 

Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties: Frequentie niet bekend: chemische brandwonden van de huid (vernietiging van de huid door een irriterend product) (bv. bij ophoping van het product onder de patiënt tijdens de voorbereiding van een operatie), thermische brandwonden (wegens de lichte ontvlambaarheid moet de alcoholische oplossing met polyvidonjodium volledig opgedroogd zijn vóór het gebruik van toestellen (met name hoogfrequente toestellen)).

Iso Betadine Sol Hydroalc Fl 125 Ml 5%

CNK: 1690809Isobetadine 

Opties voor Iso Betadine Sol Hydroalc Fl 125 Ml 5%

  frontend.regions.add_to_cart_description

  Prijs van Iso Betadine Sol Hydroalc Fl 125 Ml 5%

  ...
  Aantal:
  Wijzig hoeveel keer je Iso Betadine Sol Hydroalc Fl 125 Ml 5% wilt bestellen.
  Gelieve eerst uw product te configureren.
  Toegevoegd!
  Product toegevoegd, Ga naar checkout
  Op voorraad
  Gebruik van Iso Betadine Sol Hydroalc Fl 125 Ml 5%

  Het product moet altijd uitwendig worden gebruikt. De vloeistof nooit opdrinken.

  De aanbevolen dosering is:

  Het product onverdund op de huid strijken, één of meerdere keren per dag. Het volstaat om ongeveer 5 ml van de oplossing op een steriele kompres te gieten en dat gedurende 10 seconden aan te brengen op het te behandelen huidoppervlak. Laten drogen, niet afspoelen. De droogtijd komt overeen met de antiseptische werking, die begint na 30 seconden.

  Iso-Betadine Hydroalcoholische Oplossing mag niet worden gebruikt in nabijheid van een warmtebron of een vlam aangezien het alcohol bevat en dus ontvlambaar is.

  Omschrijving van Iso Betadine Sol Hydroalc Fl 125 Ml 5%

  iso-Betadine® Hydroalcoholische Oplossing is, zoals de naam het zegt, een alcoholische oplossing met jodium.

  Iso-Betadine Hydroalcoholische Oplossing heeft als voordeel dat het sneller droogt en minder bruin gekleurd is dan iso-Betadine® Dermicum.

  Behandeling van huidinfecties veroorzaakt door micro-organismen (bijvoorbeeld impetigo, steenpuisten, zweetpuistjes, herpes, acne ...).

  In geval van wondjes geeft u beter de voorkeur aan iso-Betadine® Dermicum/gel of Tule. De alcoholische oplossing kan immers prikken bij het aanbrengen in een wonde.

  Ingrediënten van Iso Betadine Sol Hydroalc Fl 125 Ml 5%

  De werkzame stoffen in dit middel zijn polyvidonjodium – ethanol.

  - De andere stoffen in dit middel zijn: glycerol – laureth 9 – gezuiverd water.

  - Iso-Betadine Hydroalcoholische Oplossing nooit inslikken.

  - Niet aanbrengen op slijmvliezen, wonden en brandwonden.

  - Niet vermengen met een ander geneesmiddel of preparaat voor de huid.

  - Niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een arts te raadplegen.

  - Frequente en langdurige toepassing of toepassing op grote huidoppervlakken zonder doktersadvies vermijden.

  - Elk contact van het product met de ogen vermijden.

  - Huid die behandeld is met iso-Betadine Hydroalcoholische Oplossing krijgt een bruinoranje kleur, die gemakkelijk te verwijderen is met water.

  - In geval van onderzoek van de schildklier, uw arts op de hoogte brengen van het gebruik van iso-Betadine Hydroalcoholische Oplossing.

  - Iso-Betadine Hydroalcoholische Oplossing is een sterk ontvlambare oplossing die alcohol bevat. Dit middel mag niet worden gebruikt in nabijheid van een warmtebron of een vlam aangezien ze alcohol bevat en dus ontvlambaar is. Met name moet men na de voorbereiding van het operatieveld controleren dat de resten van het product die mogelijk afgelopen zijn, volledig opgedroogd zijn, vooral in de huidplooien. Dat is een belangrijke voorzorgsmaatregel voor een elektrisch instrument wordt gebruikt, om het risico op brandwonden uit te sluiten.

  - Iso-Betadine Hydroalcoholische Oplossing bewaren buiten het bereik van kinderen en verwijderd van een warmtebron of vlam.

  - De oplossing laten opdrogen vóór het gebruik van een elektrisch instrument om het risico op brandwonden uit te sluiten.

  -Iso-Betadine Hydroalcoholische Oplossing mag tijdens de zwangerschap en de borstvoeding enkel op doktersadvies worden aangewend.

  -Iso-Betadine Hydroalcoholische Oplossing niet gebruiken om de tepel te ontsmetten in de periode van borstvoeding.

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De frequentie van de hieronder opgesomde bijwerkingen wordt gedefinieerd aan de hand van de volgende conventie: - Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) - Vaak (treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) - Soms (treedt op bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) - Zelden (treedt op bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers) - Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) - Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: er kan een overgevoeligheidsreactie van de huid optreden, zoals een allergische reactie na contact in de vorm van jeuk, roodheid van de huid of vergelijkbare reacties. Zeer zelden: er is melding gemaakt van een veralgemeende allergische reactie met daling van de bloeddruk en/of ademhalingsproblemen (anafylactische reactie).

  Endocriene aandoeningen: Zeer zelden (bij patiënten met een voorbeschiktheid of met bestaande aandoeningen van de schildklier): te sterke werking van de schildklier (hyperthyreoïdie) (soms gepaard met symptomen van tachycardie (te snelle hartslag) of opwinding). Frequentie niet bekend (na langdurig of uitgebreid gebruik van polyvidonjodium): afname van de schildklierfunctie (hypothyreoïdie).

  Voedings- en stofwisselingsstoornissen: (kunnen optreden na absorptie van grote hoeveelheden polyvidonjodium) Frequentie niet bekend: verstoring van de ionenconcentratie, metabole acidose.

  Huid- en onderhuidaandoeningen: Zelden: contacteczeem (huidreactie met symptomen zoals roodheid, kleine blaasjes en jeuk) Zeer zelden: snelle zwelling (oedeem) van de huid, de slijmvliezen en de onderhuidse weefsels in het gezicht (angio-oedeem). Frequentie niet bekend: Exfoliatieve dermatitis (ontsteking van de huid gekenmerkt door een loslating van de oppervlakkige laag van de huid in de vorm van schilfers), droge huid.

  Nier- en urinewegaandoeningen: (kunnen optreden na absorptie van grote hoeveelheden polyvidonjodium) Frequentie niet bekend: een abnormaal aantal osmotisch actieve deeltjes in het bloed (osmolariteit van het bloed), een nierfalen door een acute nierinsufficiëntie. 

  Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties: Frequentie niet bekend: chemische brandwonden van de huid (vernietiging van de huid door een irriterend product) (bv. bij ophoping van het product onder de patiënt tijdens de voorbereiding van een operatie), thermische brandwonden (wegens de lichte ontvlambaarheid moet de alcoholische oplossing met polyvidonjodium volledig opgedroogd zijn vóór het gebruik van toestellen (met name hoogfrequente toestellen)).

  Advies nodig?Onze klantenservice staat voor u klaar. Bel 089/69.59.69
  Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.

  Iso Betadine Sol Hydroalc Fl 125 Ml 5% kopen

  Je kan 'Iso Betadine Sol Hydroalc Fl 125 Ml 5%' van het merk 'Isobetadine' bestellen in België bij Apotheek Peeters via de volgende categorie: