Loperamide is een snel werkend middel tegen diarree. Loperamide is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van plotseling optredende of langdurige diarree. Loperamide kan aanbevolen worden bij reizigersdiarree. Loperamide is eveneeens aangewezen om
Gebruik van Loperamide Teva Caps 20 X 2 Mg

Volwassenen en kinderen boven de 6 jaar:

 • Kortdurende (acute) diarree: De aanvangsdosis bedraagt 2 capsules voor volwassenen en 1 capsule voor kinderen; vervolgens 1 capsule innemen na elke daaropvolgende losse stoelgang.
 • Langdurige (chronische) diarree en onvermogen om de ontlasting op te houden: Men start met 2 capsules per dag voor volwassenen en 1 capsule per dag voor kinderen. Die dosis wordt aangepast tot er 1 of 2 vastere stoelgangen per dag optreden. Dat effect bereikt men gewoonlijk met een onderhoudsdosis van 1 tot 6 capsules per dag.
 • Diarree geassocieerd met het prikkelbaredarmsyndroom: Men start met 2 capsules per dag. Neem 1 capsule na elke losse stoelgang (of zoals geadviseerd door uw arts). U mag het geneesmiddel gedurende 2 weken nemen bij herhaalde aanvallen. Neem het geneesmiddel niet indien 1 aanval langer dan 48 uur aanhoudt.
 • Volwassenen mogen nooit meer dan 8 capsules per dag innemen en kinderen nooit meer dan 3 capsules per 20 kg lichaamsgewicht. Opgelet, voor kinderen: geef nooit meer dan de maximum aanbevolen dagdosis per kilogram lichaamsgewicht! Het aantal capsules dat een kind op één dag in mag nemen is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind, men moet er tevens op te letten dat men nooit meer dan 8 capsules per dag toedient.
 • Zodra de stoelgang vaster wordt of indien er meer dan 12 uur geen stoelgang optreedt, moet u de toediening stopzetten. U mag de aangegeven doseringen niet overschrijden.
Bijwerkingen van Loperamide Teva Caps 20 X 2 Mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Stop de behandeling met Imodium en raadpleeg uw arts indien de volgende verschijnselen zich voordoen:

 • Immuunsysteemaandoeningen: Overgevoeligheidsreactie, anafylactische reactie (inclusief anafylactische shock) en anafylactoïde reactie (ernstige allergische reactie over het hele lichaam)
 • Zenuwstelselaandoeningen: Verlies van bewustzijn of verminderd bewustzijn, verhoogde spierspanning, coördinatieafwijkingen
 • Maagdarmstelselaandoeningen: Darmobstructie, vergroting van de dikke darm, opgezette buik
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: Toxisch-allergische reactie ter hoogte van de huid en slijmvliezen gekenmerkt door roodheid, vorming van blaren en loskomen van de opperhuid (bulleuze eruptie (ook Stevens-Johnson-syndroom, Lyellsyndroom en erythema multiforme)), opgezwollen gelaat, netelroos, jeuk

De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de typische ziektetekens van diarree:

 • Zenuwstelselaandoeningen: Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid
 • Oogaandoeningen: Vernauwing van de pupil
 • Maagdarmstelselaandoeningen: Constipatie, misselijkheid, winderigheid, buikpijn, abdominaal ongemak, droge mond, pijn in de bovenbuik, braken, dyspepsie
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: Huiduitslag
 • Nier- en urinewegaandoeningen: Urineretentie
 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vermoeidheid

Loperamide Teva Caps 20 X 2 Mg

CNK: 1430727Teva 

Opties voor Loperamide Teva Caps 20 X 2 Mg

  frontend.regions.add_to_cart_description

  Prijs van Loperamide Teva Caps 20 X 2 Mg

  ...
  Aantal:
  Wijzig hoeveel keer je Loperamide Teva Caps 20 X 2 Mg wilt bestellen.
  Gelieve eerst uw product te configureren.
  Dit product kan niet verzonden worden naar Frankrijk.
  Toegevoegd!
  Product toegevoegd, Ga naar checkout
  Op voorraad
  Gebruik van Loperamide Teva Caps 20 X 2 Mg

  Volwassenen en kinderen boven de 6 jaar:

  • Kortdurende (acute) diarree: De aanvangsdosis bedraagt 2 capsules voor volwassenen en 1 capsule voor kinderen; vervolgens 1 capsule innemen na elke daaropvolgende losse stoelgang.
  • Langdurige (chronische) diarree en onvermogen om de ontlasting op te houden: Men start met 2 capsules per dag voor volwassenen en 1 capsule per dag voor kinderen. Die dosis wordt aangepast tot er 1 of 2 vastere stoelgangen per dag optreden. Dat effect bereikt men gewoonlijk met een onderhoudsdosis van 1 tot 6 capsules per dag.
  • Diarree geassocieerd met het prikkelbaredarmsyndroom: Men start met 2 capsules per dag. Neem 1 capsule na elke losse stoelgang (of zoals geadviseerd door uw arts). U mag het geneesmiddel gedurende 2 weken nemen bij herhaalde aanvallen. Neem het geneesmiddel niet indien 1 aanval langer dan 48 uur aanhoudt.
  • Volwassenen mogen nooit meer dan 8 capsules per dag innemen en kinderen nooit meer dan 3 capsules per 20 kg lichaamsgewicht. Opgelet, voor kinderen: geef nooit meer dan de maximum aanbevolen dagdosis per kilogram lichaamsgewicht! Het aantal capsules dat een kind op één dag in mag nemen is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind, men moet er tevens op te letten dat men nooit meer dan 8 capsules per dag toedient.
  • Zodra de stoelgang vaster wordt of indien er meer dan 12 uur geen stoelgang optreedt, moet u de toediening stopzetten. U mag de aangegeven doseringen niet overschrijden.

  Omschrijving van Loperamide Teva Caps 20 X 2 Mg

  Loperamide is een snel werkend middel tegen diarree. Loperamide is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van plotseling optredende of langdurige diarree. Loperamide kan aanbevolen worden bij reizigersdiarree. Loperamide is eveneeens aangewezen om aanvallen van diarree te helpen behandelen bij volwassen vanaf 18 jaar die door een arts werden gediagnosticeerd met het prikkelbaredarmsyndroom. Hoewel Loperamide de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar mogelijk, moet ook de oorzaak zelf worden behandeld.

  Ingrediënten van Loperamide Teva Caps 20 X 2 Mg

  De werkzame stof in dit middel is loperamide hydrochloride. Eén harde capsule Loperamide Teva bevat 2 mg loperamide hydrochloride.  De andere stoffen in dit middel zijn: maïszetmeel – lactosemonohydraat – watervrij colloïdaal silica – magnesiumstearaat -  gelatine - zwart ijzeroxide (E172) - patent blue V (E131) - sunset yellow (E110) - titaandioxide (E171) - schellak, gedehydrateerde ethanol, isopropylalcohol, butylalcohol, propyleenglycol, natriumhydroxide, povidon, titaandioxide.

  • Zwangerschap en borstvoeding: Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Loperamide gedurende de zwangerschap, vooral tijdens de eerste drie maanden. U kunt beter geen Loperamide gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft, omdat kleine hoeveelheden Loperamide in de moedermelk kunnen terechtkomen.
  • Rijvaardigheid en het gebruik van machines: Vermoeidheid, duizeligheid of sufheid kunnen voorkomen bij diarree. Daarom is het raadzaam voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines.
  • Loperamide capsules bevatten lactose Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Stop de behandeling met Imodium en raadpleeg uw arts indien de volgende verschijnselen zich voordoen:

  • Immuunsysteemaandoeningen: Overgevoeligheidsreactie, anafylactische reactie (inclusief anafylactische shock) en anafylactoïde reactie (ernstige allergische reactie over het hele lichaam)
  • Zenuwstelselaandoeningen: Verlies van bewustzijn of verminderd bewustzijn, verhoogde spierspanning, coördinatieafwijkingen
  • Maagdarmstelselaandoeningen: Darmobstructie, vergroting van de dikke darm, opgezette buik
  • Huid- en onderhuidaandoeningen: Toxisch-allergische reactie ter hoogte van de huid en slijmvliezen gekenmerkt door roodheid, vorming van blaren en loskomen van de opperhuid (bulleuze eruptie (ook Stevens-Johnson-syndroom, Lyellsyndroom en erythema multiforme)), opgezwollen gelaat, netelroos, jeuk

  De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de typische ziektetekens van diarree:

  • Zenuwstelselaandoeningen: Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid
  • Oogaandoeningen: Vernauwing van de pupil
  • Maagdarmstelselaandoeningen: Constipatie, misselijkheid, winderigheid, buikpijn, abdominaal ongemak, droge mond, pijn in de bovenbuik, braken, dyspepsie
  • Huid- en onderhuidaandoeningen: Huiduitslag
  • Nier- en urinewegaandoeningen: Urineretentie
  • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vermoeidheid
  Advies nodig?Onze klantenservice staat voor u klaar. Bel 089/69.59.69
  Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.

  Loperamide Teva Caps 20 X 2 Mg kopen

  Je kan 'Loperamide Teva Caps 20 X 2 Mg' van het merk 'Teva' bestellen in België bij PixelPharma via de volgende categorie: