Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten is geïndiceerd voor de kortdurende, symptomatische behandeling van lichte tot matige pijn, zoals hoofdpijn, acute migraine met of zonder aura, tandpijn, menstruatiepijn en koorts en pijn bij verkoudheid.

Di
Gebruik van Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomhulde Tablet 30x400mg

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Gebruikswijze
  • neem 1 filmomhulde tablet met een half glas water tijdens de maaltijd.
  • Voor oraal gebruik.
  • Ibuprofen Sandoz moet tijdens de maaltijd worden ingenomen
  • Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar.
  Aanbevolen Dosering

  Dit geneesmiddel is bestemd voor kortdurend gebruik. U moet de laagst mogelijke dosis innemen tijdens de kortste periode die nodig is om uw symptomen te verlichten.

  • Volwassenen en adolescenten > 40 kg lichaamsgewicht (12 jaar en ouder)
   • Startdosering: 1 filmomhulde tablet
   • Indien nodig: 1 filmomhulde tablet om de 4 à 6 uur, met een maximum van 1 per inname en 3 per dag.
  • Bij adolescenten (leeftijd: 12 tot en met 17 jaar):
   • Bij adolescenten dient een arts te worden geraadpleegd als dit geneesmiddel langer dan 3 dagen achter elkaar nodig is of als de symptomen verergeren.
  Overschrijd de voorgeschreven dosis en behandelingsduur niet.

  Het risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte, dat in sommige gevallen in verband werd gebracht met ibuprofen, neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

  Het is aan te raden om een arts te raadplegen:
  • als de patiënt gevoelig is aan de maag
  • als de symptomen aanhouden of verergeren tijdens een gebruik van korte duur (3 dagen in geval van koorts; 4 dagen in geval van pijn) 
  Bijwerkingen van Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomhulde Tablet 30x400mg
  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  Stop de behandeling en neem onmiddellijk contact op met uw arts als de volgende effecten bij u optreden:

  • zweren of bloedingen van de maag of de darmen
  • letsels van de huid of de slijmvliezen of elk ander teken van een allergische huidreactie. Voorbeelden hiervan zijn bulleuze dermatose die lijkt op een brandwonde (StevensJohnsonsyndroom en Leyll-syndroom), een huidaandoening met roodheid en vernietiging van oppervlakkige lagen van de huid (exfoliatieve dermatitis) of opzwelling van de huid, lippen, tong en keel (angiooedeem).

  Deze reacties zijn zeer zeldzaam, maar ernstig. Het risico om een dergelijke reactie te krijgen, is het hoogst in het begin van de behandeling.

  De bijwerkingen die het vaakst werden waargenomen, zijn: spijsverteringsstoornissen en diarree.

  Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

  • In het algemeen
   • hoofdpijn
   • slaperigheid
   • duizeligheid, draaierigheid
   • slapeloosheid, angst, depressie, zenuwachtigheid, verwardheid, emotionele labiliteit
   • vermoeidheid
  • Allergieën
   • overgevoeligheid, waaronder anafylaxie (ernstige uiting van directe allergie)
  • Spijsvertering
   • (bloed) braken, misselijkheid
   • verstopping
   • buikpijn of pijn in de bovenbuik
   • maagzuur
   • opgeblazen gevoel, winderigheid
   • verminderde eetlust
   • droge mond
   • zweren in de mond
   • bloed in de ontlasting
   • ontsteking van de maag, darmen, slokdarm of, in zeer zeldzame gevallen, van de alvleesklier
   • doorboring (perforatie) van de maag of de darmen
   • verergering van bepaalde ontstekingsziekten van de maag of de darmen (bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa)
  • Hart en bloedvaten
   • te hoge of te lage bloeddruk
   • hartfalen
   • abnormale samentrekkingen van het hart
   • een licht verhoogd risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte
  • Bloed
   • verminderd aantal bloedplaatjes, rode bloedcellen of witte bloedcellen
   • problemen met de bloedstolling
  • Ademhaling
   • astma of verergering van astma
   • moeite met ademhalen
   • samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen)
  • Lever en nieren
   • geelzucht
   • abnormale levertesten
   • aantasting van de lever of de nieren in verschillende vormen (falen, celvernietiging, ontsteking, hepatorenaal syndroom)
   • toename van de hoeveelheid urine
   • aanwezigheid van bloed in de urine
   • aanwezigheid van uitscheidingsproducten in het bloed
   • ontsteking van de urineblaas
  • Huid en haar
   • jeuk, netelroos
   • rode vlekken, roodheid van de huid
   • perceptie van abnormale gewaarwordingen op de huid
   • haaruitval
   • gevoeligheid voor daglicht
   • een ernstige huidreactie, bekend als het DRESS-syndroom, kan optreden (frequentie ongekend). Verschijnselen van DRESS zijn: huiduitslag, koorts, zwelling van de lymfeknopen en toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen).
  • Oren en ogen
   • oorsuizen, gehoorverlies
   • gezichtsverlies, droge ogen
   • aantasting van de oogzenuw
  • Overige effecten
   • vasthouden van water of oedeem
   • ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis)
   • infectie van de oogzenuw
   • ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen (meningitis) zonder infectie, met koorts en coma. Dit effect is meer waarschijnlijk bij personen met een bindweefselaandoening (bijvoorbeeld lupus).
  Het melden van bijwerkingen

  Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

  Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomhulde Tablet 30x400mg

  CNK: 2568210Sandoz 

  Opties voor Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomhulde Tablet 30x400mg

   frontend.regions.add_to_cart_description

   Prijs van Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomhulde Tablet 30x400mg

   ...
   Aantal:
   Wijzig hoeveel keer je Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomhulde Tablet 30x400mg wilt bestellen.
   Gelieve eerst uw product te configureren.
   Toegevoegd!
   Product toegevoegd, Ga naar checkout
   Op voorraad
   Gebruik van Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomhulde Tablet 30x400mg

   Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

    Gebruikswijze
    • neem 1 filmomhulde tablet met een half glas water tijdens de maaltijd.
    • Voor oraal gebruik.
    • Ibuprofen Sandoz moet tijdens de maaltijd worden ingenomen
    • Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar.
    Aanbevolen Dosering

    Dit geneesmiddel is bestemd voor kortdurend gebruik. U moet de laagst mogelijke dosis innemen tijdens de kortste periode die nodig is om uw symptomen te verlichten.

    • Volwassenen en adolescenten > 40 kg lichaamsgewicht (12 jaar en ouder)
     • Startdosering: 1 filmomhulde tablet
     • Indien nodig: 1 filmomhulde tablet om de 4 à 6 uur, met een maximum van 1 per inname en 3 per dag.
    • Bij adolescenten (leeftijd: 12 tot en met 17 jaar):
     • Bij adolescenten dient een arts te worden geraadpleegd als dit geneesmiddel langer dan 3 dagen achter elkaar nodig is of als de symptomen verergeren.
    Overschrijd de voorgeschreven dosis en behandelingsduur niet.

    Het risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte, dat in sommige gevallen in verband werd gebracht met ibuprofen, neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

    Het is aan te raden om een arts te raadplegen:
    • als de patiënt gevoelig is aan de maag
    • als de symptomen aanhouden of verergeren tijdens een gebruik van korte duur (3 dagen in geval van koorts; 4 dagen in geval van pijn) 

    Omschrijving van Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomhulde Tablet 30x400mg

    Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten is geïndiceerd voor de kortdurende, symptomatische behandeling van lichte tot matige pijn, zoals hoofdpijn, acute migraine met of zonder aura, tandpijn, menstruatiepijn en koorts en pijn bij verkoudheid.

    Dit geneesmiddel behoort tot de groep van de pijnstillers, koortswerende middelen en ontstekingsremmers voor Inflammatoire gewrichtsaandoeningen zoals:

    • Reumatoïde arthritis
    • Spondylitis ankylopoietica
    • Ziekte van Still (juveniele reumatoïde arthritis) en verwante ziektetoestanden
    • Degeneratieve gewrichtsaandoeningen zoals osteoarthrose
    • Extra articulaire aandoeningen zoals periarthritis, bursitis, tendinitis, tenosynovitis, cervicaal syndroom en acute lage rugpijn door discopathie
    • Primaire dysmenorroe
    • Post-partum pijn
    • Post-episiotomie pijn
    • Post-traumatische en postoperatieve ontstekingen
    • Pijn en ontsteking na kaakchirurgie en tandheelkundige ingrepen
    Ingrediënten van Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomhulde Tablet 30x400mg
    • De werkzame stof in dit middel is ibuprofen.
    • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide, natriumcarboxymethylcellulose, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose, titaandioxide (E 171), macrogol 400 en talk.
    Wanneer mag u dit middel niet innemen?
    • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Of u bent allergisch voor een andere ontstekingsremmer of een andere pijnstiller met inbegrip van acetylsalicylzuur.
    • als u vroeger reeds een overgevoeligheidsreactie heeft gekregen na het gebruik van andere ontstekingsremmers, met inbegrip van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld aspirine). De symptomen van een dergelijke reactie zijn onder meer: astma, samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen), ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis), netelroos, opzwelling van de huid, lippen, tong en keel (angio-oedeem).
    • als u bloedingen of een doorboring (perforatie) ter hoogte van de maag of de darmen heeft gehad als gevolg van een eerdere behandeling met een ontstekingsremmer.
    • als u een bepaalde aandoening heeft die de neiging tot bloeden verhoogt.
    • als u een aandoening van de maag of de darmen heeft of heeft gehad, zoals een zweer, bloeding of bepaalde ontstekingsziekte (bijvoorbeeld ziekte van Crohn of colitis ulcerosa).
    • als u ernstig nierfalen heeft.
    • als u ernstig hartfalen heeft.
    • als u ernstig leverfalen heeft.
    • als u in het derde trimester van de zwangerschap bent.
    • bij kinderen jonger dan 12 jaar.
    Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

    Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge dosissen. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.

    Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u Ibuprofen Sandoz inneemt:

    • als u hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina pectoris (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypassoperatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'miniberoerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
    • als u hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.
    • Neem dit geneesmiddel niet langer in dan in deze bijsluiter wordt aangeraden: 3 dagen voor koorts en 5 dagen voor pijn
    • als de werking van uw nieren, lever of hart verminderd is, als u geneesmiddelen inneemt die de hoeveelheid urine vergroten (diuretica) of bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (angiotensine-converterend-enzymremmers). De werking van uw nieren moet gecontroleerd worden. Ibuprofen Sandoz kan acuut nierfalen veroorzaken. Er is risico op nierfalen bij gebruik bij gedehydrateerde kinderen en adolescenten.
    • als u op leeftijd bent. U bent gevoeliger voor bijwerkingen, vooral ter hoogte van de maag of de darmen. Bovendien moet de werking van uw nieren opgevolgd worden.
    • als u problemen aan uw maag of darmen heeft. Meld elk ongewoon symptoom aan uw arts of apotheker. Uw arts kan u een combinatiebehandeling met een beschermend middel voorschrijven.
    • als u problemen met de bloedstolling heeft. Ibuprofen Sandoz kan de bloedingstijd verlengen.
    • omdat Ibuprofen Sandoz de symptomen van een infectie kan maskeren.
    • als u uitgedroogd bent (dit geldt voor volwassenen en kinderen).
    • als u last heeft van allergie, hooikoorts, chronische opzwelling van het neusslijmvliezen, sinussen en amandelen, of chronisch obstructief longlijden, omdat het risico op een vernauwing van de luchtwegen gepaard gaande met ademhalingsmoeilijkheden (bronchospasmen) verhoogd kan zijn.
    • als u astma, chronische ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis) of allergische aandoeningen heeft of als u samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen) heeft gehad. Ibuprofen Sandoz kan samentrekkingen van de bronchiën, netelroos of opzwelling van de huid, lippen, tong en keel (angio-oedeem) veroorzaken.
    • als u een bepaalde bindweefselaandoening heeft (bijvoorbeeld lupus). Er bestaat een verhoogd risico op ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen zonder infectie (aseptische meningitis).
    • als u nog andere geneesmiddelen inneemt, lees dan ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?".

    Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

    De laagste effectieve dosis moet steeds worden gebruikt om het risico op bijwerkingen tot een minimum te beperken. Het gebruik van een dosis die hoger is dan de aanbevolen dosis kan ernstige risico's inhouden.

    Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

    Stop de behandeling en neem onmiddellijk contact op met uw arts als de volgende effecten bij u optreden:

    • zweren of bloedingen van de maag of de darmen
    • letsels van de huid of de slijmvliezen of elk ander teken van een allergische huidreactie. Voorbeelden hiervan zijn bulleuze dermatose die lijkt op een brandwonde (StevensJohnsonsyndroom en Leyll-syndroom), een huidaandoening met roodheid en vernietiging van oppervlakkige lagen van de huid (exfoliatieve dermatitis) of opzwelling van de huid, lippen, tong en keel (angiooedeem).

    Deze reacties zijn zeer zeldzaam, maar ernstig. Het risico om een dergelijke reactie te krijgen, is het hoogst in het begin van de behandeling.

    De bijwerkingen die het vaakst werden waargenomen, zijn: spijsverteringsstoornissen en diarree.

    Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

    • In het algemeen
     • hoofdpijn
     • slaperigheid
     • duizeligheid, draaierigheid
     • slapeloosheid, angst, depressie, zenuwachtigheid, verwardheid, emotionele labiliteit
     • vermoeidheid
    • Allergieën
     • overgevoeligheid, waaronder anafylaxie (ernstige uiting van directe allergie)
    • Spijsvertering
     • (bloed) braken, misselijkheid
     • verstopping
     • buikpijn of pijn in de bovenbuik
     • maagzuur
     • opgeblazen gevoel, winderigheid
     • verminderde eetlust
     • droge mond
     • zweren in de mond
     • bloed in de ontlasting
     • ontsteking van de maag, darmen, slokdarm of, in zeer zeldzame gevallen, van de alvleesklier
     • doorboring (perforatie) van de maag of de darmen
     • verergering van bepaalde ontstekingsziekten van de maag of de darmen (bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa)
    • Hart en bloedvaten
     • te hoge of te lage bloeddruk
     • hartfalen
     • abnormale samentrekkingen van het hart
     • een licht verhoogd risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte
    • Bloed
     • verminderd aantal bloedplaatjes, rode bloedcellen of witte bloedcellen
     • problemen met de bloedstolling
    • Ademhaling
     • astma of verergering van astma
     • moeite met ademhalen
     • samentrekkingen van de bronchiën (bronchospasmen)
    • Lever en nieren
     • geelzucht
     • abnormale levertesten
     • aantasting van de lever of de nieren in verschillende vormen (falen, celvernietiging, ontsteking, hepatorenaal syndroom)
     • toename van de hoeveelheid urine
     • aanwezigheid van bloed in de urine
     • aanwezigheid van uitscheidingsproducten in het bloed
     • ontsteking van de urineblaas
    • Huid en haar
     • jeuk, netelroos
     • rode vlekken, roodheid van de huid
     • perceptie van abnormale gewaarwordingen op de huid
     • haaruitval
     • gevoeligheid voor daglicht
     • een ernstige huidreactie, bekend als het DRESS-syndroom, kan optreden (frequentie ongekend). Verschijnselen van DRESS zijn: huiduitslag, koorts, zwelling van de lymfeknopen en toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen).
    • Oren en ogen
     • oorsuizen, gehoorverlies
     • gezichtsverlies, droge ogen
     • aantasting van de oogzenuw
    • Overige effecten
     • vasthouden van water of oedeem
     • ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis)
     • infectie van de oogzenuw
     • ontsteking van de hersenvliezen en/of ruggenmergvliezen (meningitis) zonder infectie, met koorts en coma. Dit effect is meer waarschijnlijk bij personen met een bindweefselaandoening (bijvoorbeeld lupus).
    Het melden van bijwerkingen

    Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel Website: www.fagg.be e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

    Advies nodig?Onze klantenservice staat voor u klaar. Bel 089/69.59.69
    Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.

    Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomhulde Tablet 30x400mg kopen

    Je kan 'Ibuprofen Sandoz 400mg Filmomhulde Tablet 30x400mg' van het merk 'Sandoz' bestellen in België bij PixelPharma via de volgende categorie: