Gebruik van Spidifen 200 Dos Gran 24

Behandeling van koorts en pijn:

 • Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: neem 1 tot 2 zakjes in om de 4 tot 6 uur. Per dag mogen niet meer dan 6 zakjes worden ingenomen.
 • Ouderen: neem 1 zakje in iedere 4 tot 6 uur.
 • Kinderen: een dagdosis van 20 mg/kg wordt voorgesteld. Er wordt aangeraden niet meer dan 2 tabletten, bruistabletten of zakjes per dag (in verschillende fracties) toe te dienen aan kinderen die minder wegen dan 30 kg. Spidifen 200 mg tabletten wordt niet aangeraden voor gebruik bij kinderen onder de 12 jaar.

Behandeling van pijnlijke maandstonden:

Neem 3 maal per dag 2 zakjes in. Start de behandeling van zodra u de eerste pijn voelt.

Ouderen en patiënten met verminderde nierfunctie (volwassenen en pediatrische patiënten)

Bij oudere patiënten en patiënten met nier-, lever- of hartfalen moeten de doseringen verlaagd worden.

De inhoud van een zakje oplossen in een glas water (50 tot 100 ml) of in een andere drank zonder alcohol en onmiddellijk opdrinken. De zakjes moeten met de maaltijd ingenomen worden.

Bijwerkingen van Spidifen 200 Dos Gran 24

Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als u denkt een van de volgende bijwerkingen of symptomen te vertonen, stop dan de behandeling en raadpleeg onmiddelijk uw arts of lokaal ziekenhuis:

 • Soms: maag- en darmzweer, zelden met perforatie of ernstige bloeding, bloed braken (hematemese) of zwarte stoelgang (melena).
 • Zelden: ernstige allergische reactie (anafylaxie): kenmerkt zich door huiduitslag, jeuk, zwelling, ademhalingsmoeilijkheden en mogelijks bewustzijnsverlies (anafylactische shock).
 • Zeer zelden: acute nierontsteking of nierfalen, ernstige huidreacties die beginnen als pijnlijke, rode zones, daarna grote blaren en uiteindelijk vervellen van lagen van de huid (exfoliatieve dermatitis, bij aandoeningen als toxische epidermale necrolyse of Stevens-Johnsonsyndroom).
 • Frequentie niet gekend: hartfalen, beroerte (trombose), hersenvliesontsteking (aseptische meningitis), leveronsteking (hepatitis), geel worden van de huid en de ogen (geelzucht). Ernstige huidreactie, bekend als het DRESS-syndroom, kan optreden (geneesmiddelenreactie). Verschijnselen van DRESS zijn: huiduitslag, koorts, zwelling van de lymfeknopen en toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen).

Andere mogelijke bijwerkingen:

 • Zeer vaak: gestoorde spijsvertering, diarree
 • Vaak: buikpijn, misselijkheid, winderigheid (flatulentie), hoofdpijn (ook wanneer teveel geneesmiddelen werden gebruikt), duizeligheid, huidproblemen, huiduitslag
 • Soms: braken, gastritis (maagontsteking), jeuk, netelroos, puntvormige bloedingen, zwelling ter hoogte van het gezicht en de ledematen(angio-oedeem), allergische reactie, astma, verergerde astma, vernauwing van de luchtwegen, kortademigheid.
 • Zelden: verminderde gevoeligheid, gehoorstoornissen, depressie, te laag aantal bloedplaatjes of witte bloedcellen, bloedarmoede door beschadiging van het beenmerg, bloed in de urine, leverfunctiesstoornissen, abnormale leverfunctietest, gezichtsstoornissen, verstopping (constipatie), ulceratieve stomatitis (zweren in de mondholte), verergerde colitis (ernstige ontsteking van de dikke darm), verergerde ziekte van Crohn.
 • Zeer zelden: bepaalde huidaandoeningen gepaard gaande met blaarvorming, roodheid of uitslag zoals multiform erythema, allergische vasculitis (ontsteking van de bloedvaten ten gevolge van overgevoeligheid).
 • Frequentie niet gekend:  bloedarmoede (anemie), verminderde eetlust (anorexie), bloeddrukverhoging (hypertensie), bloeddrukverlaging (hypotensie), overgevoeligheid aan zonlicht (fotosensitiviteitsreactie), verergerde huidreactie, irritatie van de keel, leverschade, abnormale nierfunctietest, papilloedema (zwelling van de oogzenuw), vochtophopingen (oedeem), verminderde werking van het hart.

Spidifen 200 Dos Gran 24

CNK: 1782499Spidifen  Zambon 
Dit product is niet meer beschikbaar
Gebruik van Spidifen 200 Dos Gran 24

Behandeling van koorts en pijn:

 • Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: neem 1 tot 2 zakjes in om de 4 tot 6 uur. Per dag mogen niet meer dan 6 zakjes worden ingenomen.
 • Ouderen: neem 1 zakje in iedere 4 tot 6 uur.
 • Kinderen: een dagdosis van 20 mg/kg wordt voorgesteld. Er wordt aangeraden niet meer dan 2 tabletten, bruistabletten of zakjes per dag (in verschillende fracties) toe te dienen aan kinderen die minder wegen dan 30 kg. Spidifen 200 mg tabletten wordt niet aangeraden voor gebruik bij kinderen onder de 12 jaar.

Behandeling van pijnlijke maandstonden:

Neem 3 maal per dag 2 zakjes in. Start de behandeling van zodra u de eerste pijn voelt.

Ouderen en patiënten met verminderde nierfunctie (volwassenen en pediatrische patiënten)

Bij oudere patiënten en patiënten met nier-, lever- of hartfalen moeten de doseringen verlaagd worden.

De inhoud van een zakje oplossen in een glas water (50 tot 100 ml) of in een andere drank zonder alcohol en onmiddellijk opdrinken. De zakjes moeten met de maaltijd ingenomen worden.

Omschrijving van Spidifen 200 Dos Gran 24

Spidifen bevat als actieve stof ibuprofen, een pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend middel dat tot de zogenaamde niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen behoort. Spidifen wordt gebruikt voor de behandeling van koorts en milde tot matige pijn, primaire dysmenorroe and tandpijn.

Ingrediënten van Spidifen 200 Dos Gran 24
 • De werkzame stof in dit middel is ibuprofen (als L-argininezout). Eén zakje bevat 200 mg ibuprofen.
 • De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn L-arginine, natriumbicarbonaat, natriumsaccharine, aspartaam, saccharose en muntaroma.

Wanneer mag u Spidifen 200 mg niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • Als u reeds overgevoeligheidsreacties heeft gehad na gebruik van ontstekingsremmers, zoals acetylsalicylzuur (aspirine) of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs). Verschijnselen hiervan zijn bijvoorbeeld astma-aanvallen, vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme), ontsteking van het neusslijmvlies (rhinitis) vochtophoping (angio-oedeem) en huiduitslag.
 • Als u vroeger bloedingen of perforaties in de maag of darm heeft gehad die mogelijk veroorzaakt werden door een behandeling met ontstekingsremmers (NSAIDs).
 • Als u zweren of bloedingen in de maag of darm heeft, of dit in het verleden reeds meerdere keren heeft gehad. 
 •  Als u andere bloedingen (zoals bijvoorbeeld een hersenbloeding) of zweren in de dikke darm heeft.
 • Als u de neiging hebt om bloedingen te krijgen die niet gemakkelijk stoppen.
 • Als u een ernstige stoornis in de werking van de nieren en/of de lever heeft.
 • Als u meer dan 6 maanden zwanger bent.
 • Als u aan ernstig hartfalen lijdt (een onvoldoende pompwerking van het hart).
 • Als u aan fenylketonurie of fructose-intolerantie (stofwisselingsziektes) lijdt.

Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als u denkt een van de volgende bijwerkingen of symptomen te vertonen, stop dan de behandeling en raadpleeg onmiddelijk uw arts of lokaal ziekenhuis:

 • Soms: maag- en darmzweer, zelden met perforatie of ernstige bloeding, bloed braken (hematemese) of zwarte stoelgang (melena).
 • Zelden: ernstige allergische reactie (anafylaxie): kenmerkt zich door huiduitslag, jeuk, zwelling, ademhalingsmoeilijkheden en mogelijks bewustzijnsverlies (anafylactische shock).
 • Zeer zelden: acute nierontsteking of nierfalen, ernstige huidreacties die beginnen als pijnlijke, rode zones, daarna grote blaren en uiteindelijk vervellen van lagen van de huid (exfoliatieve dermatitis, bij aandoeningen als toxische epidermale necrolyse of Stevens-Johnsonsyndroom).
 • Frequentie niet gekend: hartfalen, beroerte (trombose), hersenvliesontsteking (aseptische meningitis), leveronsteking (hepatitis), geel worden van de huid en de ogen (geelzucht). Ernstige huidreactie, bekend als het DRESS-syndroom, kan optreden (geneesmiddelenreactie). Verschijnselen van DRESS zijn: huiduitslag, koorts, zwelling van de lymfeknopen en toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen).

Andere mogelijke bijwerkingen:

 • Zeer vaak: gestoorde spijsvertering, diarree
 • Vaak: buikpijn, misselijkheid, winderigheid (flatulentie), hoofdpijn (ook wanneer teveel geneesmiddelen werden gebruikt), duizeligheid, huidproblemen, huiduitslag
 • Soms: braken, gastritis (maagontsteking), jeuk, netelroos, puntvormige bloedingen, zwelling ter hoogte van het gezicht en de ledematen(angio-oedeem), allergische reactie, astma, verergerde astma, vernauwing van de luchtwegen, kortademigheid.
 • Zelden: verminderde gevoeligheid, gehoorstoornissen, depressie, te laag aantal bloedplaatjes of witte bloedcellen, bloedarmoede door beschadiging van het beenmerg, bloed in de urine, leverfunctiesstoornissen, abnormale leverfunctietest, gezichtsstoornissen, verstopping (constipatie), ulceratieve stomatitis (zweren in de mondholte), verergerde colitis (ernstige ontsteking van de dikke darm), verergerde ziekte van Crohn.
 • Zeer zelden: bepaalde huidaandoeningen gepaard gaande met blaarvorming, roodheid of uitslag zoals multiform erythema, allergische vasculitis (ontsteking van de bloedvaten ten gevolge van overgevoeligheid).
 • Frequentie niet gekend:  bloedarmoede (anemie), verminderde eetlust (anorexie), bloeddrukverhoging (hypertensie), bloeddrukverlaging (hypotensie), overgevoeligheid aan zonlicht (fotosensitiviteitsreactie), verergerde huidreactie, irritatie van de keel, leverschade, abnormale nierfunctietest, papilloedema (zwelling van de oogzenuw), vochtophopingen (oedeem), verminderde werking van het hart.
Advies nodig?Onze klantenservice staat voor u klaar. Bel 089/69.59.69
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.

Spidifen 200 Dos Gran 24 kopen

Je kan 'Spidifen 200 Dos Gran 24' van het merk 'Zambon' bestellen in België bij PixelPharma via de volgende categorie: