Wettelijke verplichtingen vanuit het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)

PixelPharma fungeert vanuit Apotheek Peeters Oudsbergen:

        Centrumstraat 33
        3660 Oudsbergen, België
        Apotheker-Titularis Emmanuelle Colson
        APB nr. 714701

Volgens het Koninklijke Besluit van 21 januari 2009 is apotheek Peeters gebonden aan enkele wettelijke verplichtingen. Onder andere dat elke levering gebeurd vanuit apotheek Peeters volgens de regels van goede officinale praktijken, en dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de Apotheker-Titularis Emmanuelle Colson.

Een andere regel is dat op elke pagina van PixelPharma het Europese logo voor Internetapotheken wordt getoond. Dit logo houdt in dat PixelPharma op de lijst met aangemelde internetapotheken staat vermeld. Zo kan elke bezoeker nagaan dat PixelPharma vergund is ! Het gaat hier om een verplichting die geldt voor de ganse Europese Unie en voortvloeit uit de Richtlijn Namaakgeneesmiddelen (2011/62/EU).

Wij delen u dit allemaal mee, omdat het aankopen van geneesmiddelen op het internet via illegale kanalen gepaard gaat met mogelijke gezondheidsrisico’s. Via volgende link kunt u de gegevensbanken van het FAGG raadplegen. Hier vindt u een lijst terug van alle in België gecommercialiseerde geneesmiddelen voor menselijk gebruik en te koop aangeboden medische hulpmiddelen. Via deze link vindt u de bijsluiters en samenvattingen van de kenmerken (SKP) van alle in België vergunde en gecommercialiseerde geneesmiddelen.

Is er een medisch hulpmiddel, dat in België op de markt is en niet voorkomt op de webshop, dan kunt u via de contactpagina van PixelPharma proberen om dit alsnog te bestellen.

De contactgegevens van het FAGG:

        Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
        Eurostation II
        Victor Hortaplein 40/40
        1060 BRUSSEL

        Algemeen telefoonnummer +32 2 528 40 00 (permanentie van 8u00 tot 17u00)
        Algemeen faxnummer +32 2 528 40 01
        welcome@fagg.be
        https://www.fagg.be/nl