Algemene Verkoopsvoorwaarden van Peeters Pharma BV (PixelPharma.be)

U kunt de PDF van de recentste versie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hier downloaden.

Artikel I. Voorwoord

Het voorwoord maakt integraal deel uit van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Het contractuele kader dat van toepassing is op elke verkoop die plaatsvindt op PixelPharma (de webshop van Peeters Pharma BV toegankelijk op www.pixelpharma.be, hierna “Site” genaamd) bestaat uit de bijzondere voorwaarden van elke verkoop (gekochte goederen, prijzen, voorwaarden, etc.), deze verkoopvoorwaarden, de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site en het Privacy beleid. Zij annuleren en vervangen alle eventuele andere, vroegere communicatie.

Door het plaatsen van een bestelling op de Site bent u gebonden en aanvaardt u deze voorwaarden hier beschreven. Het is dus belangrijk dat u alles hier beschreven heeft gelezen, begrepen en aanvaardt, want elke verkoop die op de Site plaatsvindt is onderworpen aan de toepassing van het contractuele kader, en in het bijzonder deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

De algemene verkoopsvoorwaarden zoals vermeld op de verzendnota’s en facturen, bevatten de verkorte versie. Voor de volledige versie van onze algemene verkoopsvoorwaarden verwijzen wij naar onze website www.pixelpharma.be , alwaar onder de rubriek ‘algemene voorwaarden’ de integrale versie kan gelezen en gedownload worden.

Artikel II. Ondernemingsgegevens

Peeters Pharma BV
Breeërsteenweg 348
3640 Kinrooi
België/Belgique/Belgium

E-mailadresinfo@pixelpharma.be
Telefoonnummer+32 (0)89 69 59 69
APB-nummer721801
BTW nummerBE 0888 243 054
BankrekeningnummerIBAN BE70 7360 5754 6225
BIC codeKREDBEBB

Artikel III. Algemene bepalingen

De e-commerce website van Peeters Pharma BV, een apotheek met maatschappelijke zetel te Breeërsteenweg 348, 3640 Kinrooi, BTW BE 0888 243 054 (hierna “AMP” of “wij” of “ons” genaamd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna “Voorwaarden” genaamd) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hierna “Klant” of “u” genaamd). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Peeters Pharma BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Peeters Pharma BV aanvaard zijn.

Artikel IV. Toepasselijkheid

Onze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webshop aan jou als Klant (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).

Artikelen besteld via deze Site worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

Je moet minstens 18 jaar oud zijn om een bestelling te kunnen plaatsen. Geen 18 jaar, dan vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Artikel V. Uw verantwoordelijkheden

U verklaart ten minste 18 jaar oud te zijn op de dag van het plaatsen van de bestelling en rechtsbekwaam te zijn. U handelt, in kader van deze Voorwaarden, voor persoonlijke doeleinden, met uitsluiting van alle professionele of commerciële doeleinden.

U bevestigt informatie te leveren, overeenkomstig deze Voorwaarden, die juist, nauwkeurig en actueel zijn.

U bent eigenaar van de bankkaart en/of PayPal-rekening waarmee de betaling zal worden verricht van het (de) bestelde artikel(en) overeenkomstig het bestelproces voorzien in artikel VIII van deze Voorwaarden, of u bevestigt dat u de geldige toestemming heeft van de eigenaar.

U verbindt zich ertoe dat de gebruikersnaam en het wachtwoord die u toegang geven tot uw klantenaccount vertrouwelijk zijn en dat u deze niet bekend maakt aan derden.

Artikel VI. Prijs

 1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
 2. De aanbiedingen en prijzen zijn enkel geldig op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. Ze kunnen te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving.
 3. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 4. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tariefverlagingen of andere promotieaanbiedingen aangegeven op de verpakking van de bestelde producten zijn reeds verwerkt in onze verkoopprijzen vermeld op onze Site.
 5. De prijzen vermeld aan het einde van het bestelproces geven de totaalprijzen, inclusief alle belastingen, alsook de leveringskosten en eventuele andere kosten.

Artikel VII. Aanbod

 1. Ondanks het feit dat de e-commerce website (dient als niet-bindende, online catalogus) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. AMP probeert alle artikelen op de Site te goeder trouw en zo getrouw mogelijk te beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AMP niet. Er is geen waarde van een contractueel aanbod. AMP is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. AMP is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 2. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
 3. Op de Site kan de Klant artikelen kopen die tevens in een apotheek te verkrijgen zijn, met uitzondering van:
  • Diergeneesmiddelen op voorschrift;
  • Geneesmiddelen waarvoor geen vergunning voor het in de handel brengen is verkregen voor de Belgische markt overeenkomstig artikel 6§1e van de Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen;
  • Geneesmiddelen waarvoor in België een medisch voorschrift is vereist.
 4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door AMP. AMP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel VIII. Online aankopen

Sectie 8.01 Een bestelling plaatsen op de Site
 1. Een bestelling plaatsen op de Site gebeurt in 6 snelle en eenvoudige stappen: het vullen van uw winkelmandje, registreren (invullen van uw gegevens), levering (adres of afhaalpunt), overzicht van uw bestelling, betaling en bevestiging van uw bestelling. Elke stap wordt achtereenvolgens afgewerkt door te “klikken” op een bevestigingsicoon.
 2. De ganse bestelprocedure volgt een logische en transparante weg die u kunt zien dankzij een voorziene lay-out en grafische omgeving.
 3. Klikken op een icoon dat een aanduiding of presentatie tot een verbintenis met zich meebrengt die iedere internetgebruiker kan begrijpen, bint u tot deze aanduiding of presentatie.
 4. Tijdens het plaatsen van een bestelling heeft u de mogelijkheid fouten te verbeteren en de taal te bepalen waarin de overeenkomst kan worden afgesloten wanneer meerdere talen beschikbaar zijn.
 5. Het bestelproces geeft de mogelijkheid gemakkelijk te begrijpen welke betaalmiddelen worden geaccepteerd, welke leveringswijzen worden voorgesteld en wat de kosten ervan zijn.
 6. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen Bancontact, Maestro, MasterCard, Visa, iDeal en PayPal.
Sectie 8.02 Recht om een bestelling te weigeren

Wij houden voor ons zelf dus het recht om een bestelling te WEIGEREN:

 • Als wij vaststellen of vermoeden dat dit een conflict geeft met de wettelijke en ethische farmaceutische zorg;
 • Ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is;
 • In het geval dat het (de) artikel(en) niet in voorraad is (zijn). Normaal zijn alle artikelen zichtbaar op de Site in voorraad. In geval van een bestelling van een artikel dat, om wat voor reden dan ook, niet meer in voorraad is, informeren wij u daarover en annuleren we de bestelling voor het niet in voorraad zijnde artikel;
 • Wanneer er een weigering van validatie is van de betaling door de uitgever van de betaalkaart die u gebruikt, of in geval van fraude of redelijk vermoeden van fraude;
 • Wanneer misbruik wordt vastgesteld van het herroepingsrecht dat u wordt toegekend door artikel XII van deze voorwaarden, bij verschillende voorgaande bestellingen;

In een dergelijke situatie worden de bedragen die u desgevallend heeft gestort zo snel mogelijk volledig terugbetaald, de bestelling wordt geannuleerd en de koopovereenkomst wordt beschouwd als niet tot stand gekomen.

Sectie 8.03 Sluiten van de koopovereenkomst

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail, hetgeen tevens impliceert dat we voor je betalingstransactie de goedkeuring door de eigenaar van de kaart ontvangen hebben.

U bent verantwoordelijk om te controleren of u deze e-mail van verzendbevestiging van de bestelling in uw mailbox heeft ontvangen, desgevallend ook in de spam- of junkfolder.

De e-mail van verzendbevestiging van de bestelling bevat een link naar deze Voorwaarden.

U verbindt zich ertoe enerzijds een kopie van deze e-mail van verzendbevestiging van de bestelling te bewaren en anderzijds een kopie van de betreffende Voorwaarden, hetzij door ze af te drukken, hetzij door ze te bewaren op een Duurzame gegevensdrager.

Artikel IX. Levering en uitvoering van de overeenkomst

 1. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg Frankrijk.
 2. Een artikel op stock wordt aan u aangeboden zoals vermeld in IX.5 . Wanneer een artikel niet in stock is informeren wij jou via mail over de voorziene leveringstermijn.
 3. De artikelen worden geleverd op het door u opgegeven adres of afhaalpunt.
 4. De levering gebeurt binnen België door Bpost. Voor zendingen naar Nederland overhandigen zij de pakjes aan DHL, en voor Frankrijk aan Colissimo.
 5. Wanneer de koerierdienst uw bestelling van ons in ontvangst neemt ontvangt u een mailbericht van hen met vermelding van de voorziene leverdatum.
  • Leveringen op een huis- of werkadres: waarvan het artikel in stock is en de betaling werd aanvaard vóór 12 uur gebeuren voor België de volgende werkdag (*). Leveringen op een opgegeven adres waarvan het artikel in stock is en de betaling werd aanvaard vóór 12 uur gebeuren voor Nederland en Frankrijk 2 werkdagen (*) later. Bij afwezigheid en/of onmogelijkheid om het pakje af te leveren, zal uw pakje worden afgeleverd bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Een bericht zal door onze koerierdienst Bpost in uw bus worden nagelaten.
  • Leveringen in een afhaalpunt: waarvan het artikel in stock is en de betaling werd aanvaard vóór 12 uur gebeuren voor België de volgende werkdag (*). Leveringen op een opgegeven adres waarvan het artikel in stock is en de betaling werd aanvaard vóór 12 uur gebeuren voor Nederland en Frankrijk 2 werkdagen (*) later.
  • (*) Zaterdagen die geen feestdagen zijn worden aanzien als werkdag.
 6. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 2 tot 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 7. Leveringen zijn gratis vanaf het bedrag dat aangeduid staat op de Site (na aftrek van de aankoop-/kortingsbonnen en vóór toepassing van de leveringskosten).
 8. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan PixelPharma, en dit uiterlijk binnen de 3 dagen via mail naar info@pixelpharma.be. De artikelen zelf stuurt u naar ons terug binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Deze clausule heeft geen invloed op het herroepingsrecht en de wettelijke garanties die u, indien van toepassing, in overeenstemming met deze voorwaarden geniet.
 9. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Site was geboden.
 10. Wanneer u ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 11. Wanneer u kenbaar maakt dat u uw bestelling niet heeft ontvangen, dan zal PixelPharma rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door Bpost. Als de gegevens van Bpost wijzen op aflevering van het pakket zal PixelPharma jou geen compensatie verschuldigd zijn. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel X. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van AMP.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AMP te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel XI. Betaling

 1. De betaalmodules op onze Site worden voorzien door Ingenico.
 2. Wij aanvaarden alleen betalingen die via deze betaalmodules zijn gebeurd.
 3. De bestelling wordt pas effectief wanneer Ingenico haar akkoord heeft verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van Ingenico, zal je verwittigd worden via e-mail.
 4. Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht.
 5. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.
 6. Sancties voor niet-betaling
  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover AMP beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
  Onverminderd het voorgaande behoudt AMP zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel XII. Herroepingsrecht

 1. De bepalingen van deze voorwaarden gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij AMP.
 2. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Peeters Pharma BV : +32 (0)89 69 59 69, info@pixelpharma.be via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier.
 4. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan AMP heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Apotheek Peeters Oudsbergen Centrumstraat 33 3660 Oudsbergen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 5. De directe kosten en het risico van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Eventuele kosten en verzendkosten zijn voor onze rekening als zich bij de verwerking en de levering van uw bestelling een probleem heeft voorgedaan dat aan ons toe te schrijven is.
 6. Er zijn wel enkele uitzonderingen, producten die niet teruggezonden kunnen worden, die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht:​​​​​
  • Behalve in geval van gebrek: geneesmiddelen voor menselijk gebruik, medische hulpmiddelen en babyvoeding
  • Artikelen die omwille van de hygiëne niet geruild kunnen worden en waarvan de verpakking is geopend, waaronder doch niet exhaustief tandenborstels, scheer-, of epileerapparaten
  • Artikelen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.
  • Verbruiksartikelen zoals voeding en cosmetica, waarvan de verpakking is geopend
  • Ingewisselde of ingevulde coupons
  • Medische hulpmiddelen
  • Verzegelde artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
  • Artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
  • Artikelen die speciaal gemaakt zijn voor uw specificaties of die gepersonaliseerd zijn voor u.
 7. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt AMP zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 8. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking en staat bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 9. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal AMP alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat AMP op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan AMP wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen onder de juiste voorwaarden, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 10. AMP betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 11. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door AMP geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
 12. AMP heeft het recht om retourzendingen die niet voldoen aan een van deze voorwaarden te weigeren.

Artikel XIII. Garantie

 1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
 2. U krijgt van ons de garantie dat de artikelen die u wilt bestellen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Ook voldoen onze artikelen aan de bestaande wetten op het moment van uw bestelling.
 3. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
 4. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de PixelPharma klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan AMP.
 5. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant AMP zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Binnen de termijn wordt alles kosteloos herstelt, dan wel vervangen. De keuze tussen herstelling of vervanging kunt u maken voor zover dit mogelijk en redelijk is. U kunt pas een prijsverlaging of ontbinding van de verkoopovereenkomst eisen wanneer de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 6. De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 7. PixelPharma, noch AMP, kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor het niet respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. Enige eventuele aansprakelijkheid van onze kant is steeds gelimiteerd tot de waarde van het betreffende product op datum van bestelling.
 8. Garanties zijn niet overdraagbaar.

Artikel XIV. Aansprakelijkheid

 1. Enige eventuele aansprakelijkheid van onze kant is steeds gelimiteerd tot de waarde van het betreffende product op datum van bestelling.
 2. De klant wordt aangeraden om aandachtig de bijsluiters te lezen die elke fabrikant toevoegt aan zijn producten. Dit is namelijk de informatie die de gebruiker geacht wordt te respecteren.
 3. De klant wordt aangeraden om bij twijfel over het gebruik niet tot bestelling over te gaan. Win dan advies in bij uw arts of therapeut. Doe dit ook, moest u al tot bestelling zijn overgegaan.
 4. PixelPharma, noch AMP, kan aansprakelijk gesteld worden voor kleine vergissingen of nalatigheden in de presentatie van de goederen.
 5. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een artikel worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de website.
 6. PixelPharma, noch AMP, kan aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard ook als gevolg van een slecht gebruik van de gekochte producten.
 7. PixelPharma, noch AMP, kan aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.
 8. PixelPharma, noch AMP, kan aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van externe sites waarnaar een link wordt gelegd in haar eigen website.
 9. Onthoudt dat de verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die je koopt zijn afgesteld op het land waarin PixelPharma/AMP zich bevindt, namelijk België. De taal van de verpakking en de informatie zal dus bestaan uit Nederlands en Frans, en dus misschien niet uit de officiële taal van uw land. Als u artikelen koopt op onze Site dan gaat u hiermee akkoord.
 10. PixelPharma en AMP behouden het recht om een bestelling te weigeren, zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. Een bestelling kan geweigerd worden voor bijvoorbeeld het doorgeven van duidelijk verkeerde gegevens, niet-betaling of autorisatieweigering van uw bank, bestellingen die betrekking hebben op een abnormaal groot aantal artikelen, omdat de bestelling zorgt voor een conflict met de wettelijke en/of deontologische code van ons beroep, etc. Weet dat deze lijst van redenen waarom wij een bestelling kunnen weigeren niet limitatief is.
 11. Wanneer een bestelling niet wordt uitgevoerd kan PixelPharma, noch AMP, aansprakelijk gesteld worden voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de koopovereenkomst indien dit aan u is toe te schrijven, of wanneer het toe te schrijven is aan een onvoorzienbaar of onoverkoombaar feit, een derde bij de verlening van diensten aan de cliënt of een feit dat toe te schrijven is aan een geval van overmacht.
 12. Onthoudt dat wij niet kunnen garanderen dat de gegevensoverdracht via het internet vrij is van fouten en/of op elk moment mogelijk is. Automatisch wijzen wij elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot technische en elektronische fouten die zich zouden voordoen buiten onze wil, in het bijzonder met betrekking tot vertragingen in de verwerking van de bestellingen.

Artikel XV. Overmacht

 1. Wanneer een persoon een verplichting niet kan nakomen door een niet-toerekenbare onmogelijkheid, dan is de persoon in kwestie van deze verplichting bevrijd. Men gaat er immers van uit dat "niemand gehouden is tot het onmogelijke”. Er wordt dan gesproken van overmacht. Het is een juridisch begrip dat elke omstandigheid buiten onze wil en controle beschrijft die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder kunnen we volgende situaties begrijpen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)-netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
 2. In een situatie van overmacht zijn wij niet gebonden onze verplichtingen na te komen. In dit geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Artikel XVI. Privacy

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking, AMP respecteert de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van deze gegevens (GDPR) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 2. Voor een uitgebreide beschrijving van ons Privacy beleid verwijzen wij u naar het onderdeel Privacy & Cookies op onze Site.
 3. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@pixelpharma.be.

Artikel XVII. Gebruik van cookies

 1. Tijdens een bezoek aan de Site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 2. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 3. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 4. Voor een uitgebreide beschrijving van ons Cookie gebruik verwijzen wij u naar het onderdeel Privacy & Cookies op onze Site.

Artikel XVIII. Klantendienst

De klantendienst van PixelPharma is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)89 69 59 69, via e-mail op info@pixelpharma.be of per post op het volgende adres Centrumstraat 33, 3660 Oudsbergen. U kan de klantendienst bereiken van Maandag t.e.m. vrijdag tussen de uren van 09u30 – 12u15 en 13u30 – 17u00. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel XIX. Toepasselijk recht – Geschillen

Vragen? Twijfels? Opmerkingen? Klachten? Natuurlijk hopen wij altijd voor allemaal tevreden klanten, maar moest er toch iets zijn dan zetten wij dit graag recht. Neem dan contact met ons op via mail of bel dan gerust naar +32 (0)89 69 59 69. We zullen er alles aan doen om je vraag/opmerking/klacht te beantwoorden binnen de 7 dagen.

 1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats. Enkel de rechtbanken van Limburg zijn bevoegd bij geschillen.
 2. Wanneer er bij redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan hen bereiken via deze link: http://mediationconsommateur.be/nl
 4. U kan bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution (ODR-) platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Artikel XX. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door AMP om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel XXI. Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van AMP. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

AMP kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel XXII. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. Wanneer uw gebruiksnaam/wachtwoord wordt gebruikt gaan wij ervan uit dat u zelf de dienst gebruikt.

Artikel XXIII. Relaties

De relatie tussen ons en u is die van een onafhankelijke contractant.

Bij een geschil tussen u en andere gebruikers van de dienst of tussen u en een derde, hebben wij geen enkele verplichting om ons hierin te mengen. Wij, onze beheerders, werknemers en andere leden worden door u vrijwaart van elke rechtsvordering, schadevergoedingen van welke aard ook, al dan niet bekend, met betrekking tot dergelijke conflicten waarbij u betrokken zou zijn.

Artikel XXIV. Communicatie en kennisgeving

Elke communicatie of kennisgeving van ons aan u wordt geldig geacht wanneer zij wordt gericht aan het e-mailadres dat u ons heeft verstrekt, zelfs indien dit niet meer geldig is.

Artikel XXV. Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie worden beschermd onder intellectuele eigendomsrechten hetzij door ons, hetzij door onze toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Bij deze is het dus verboden om gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Dit wil zeggen dat u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. … niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.