Privacy policy voor Peeters Pharma BV, eigenaar van PixelPharma (de webshop van Peeters Pharma BV toegankelijk op www.pixelpharma.be, hierna “Site” genaamd).

1) Waarborgen Privacy

Peeters Pharma BV, met zetel te Breeërsteenweg 348, 3640 Kinrooi, is ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0888 243 054.

Om onze website en webshop naar behoren te laten functioneren verzamelen wij gegevens over onze bezoekers. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen wanneer dit nodig is voor het beoogde doel en voor een zinvol en economisch gebruik van onze webshop.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van PixelPharma is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Dit alles gebeurt conform de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van deze gegevens (GDPR) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Door de informatie en de diensten op PixelPharma te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

2) Persoonsgegevens

2.1. Welke gegevens worden hier onder verstaan?

Alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of adres. Telefoonnummers (vast en mobiel), faxnummer, bankrekeningnummers en verzekeringsnummers worden ook onder persoonsgegevens gerekend.

Bijzondere persoonsgegevenscategorieën, een subgroep van persoonsgegevens, worden beschouwd als bijzonder beschermingswaardig. Gegevens over uw gezondheid behoren tot deze persoonsgegevenscategorie.

2.2. Welke gegevens worden verwerkt?

Gegevens die u meedeelt: IP-adres, e-mailadres, wachtwoord (geëncrypteerd), geslacht, naam, voornaam, straat, huisnummer, bus, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer(s), geboortedatum, voorkeuren inzake nieuwsbrief, en eventueel relevante gezondheidsinformatie.

De informatie die we, via cookies, registreren, leest u meer over verder in dit document onder het cookie gebruik.

Buiten gegevens verzameld a.d.h.v. cookies kunnen er gegevens verzameld worden zonder het gebruik van cookies. De geraadpleegde pagina’s of het gebruik van demografische en interesserapporten van Google Analytics op basis van display-advertenties kunnen we verzamelen voor anonieme statistische analyses mee op te stellen. Mogelijks weten ook derden, zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn dat u deze webshop heeft bezocht (als u gebruik maakt van hun diensten en de widgets inlaadt).

De commerciële partners van Peeters Pharma BV garanderen aan Peeters Pharma BV dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

2.3. Waarom en hoelang worden al deze gegevens verzameld?

PixelPharma maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. Uw gegevens worden verzameld om:

 • De veiligheid en stabiliteit van het systeem te garanderen;
 • U het gebruik van de webshop en zijn dienst mogelijk te maken;
 • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de webshop;
 • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren;
 • De technische administratie van de webshop te beheren;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de webshop.

Uw gegevens worden NIET gedeeld met derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor expliciete voorafgaande toestemming voor hebben gekregen van u of wanneer dit nodig is voor de dienst die wij aanbieden via de webshop (bv. De betalingsdienst, de koerierdienst, etc.). De expliciete toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@pixelpharma.be.

Alle gegevens worden zolang bewaard als dat u bij ons geregistreerd blijft (in zover u deze gegevens niet voordien zelf via uw klantenaccount verwijdert) en/of dat ze noodzakelijk zijn om de dienst te leveren van de webshop. Gegevens die niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doeleinde of wanneer het bewaren van de gegevens wegens andere wettelijke grondslagen niet toegestaan is, dan worden deze direct verwijdert.

Bij ernstige overtredingen van de wet kunnen uw gegevens bij verzoek wel aan de bevoegde autoriteiten (Politie & Justitie) overhandigd worden.

2.4. Dienstverlener voor de betalingen

Voor de verschillende betalingsmethodes van de webshop wordt er samengewerkt met Ingenico (Woluwedal/Boulevard de la Woluwe 102, B-1200 Brussels). Gegevens nodig voor deze transactie worden dan ook met deze partner gedeeld. Hoe Ingenico omgaat met uw gegevens moet u nagaan in hun Privacy Policy.

Voor de betalingsmethode, PayPal, moet u ook kijken in hun Privacy Policy om te weten hoe zij omgaan met uw gegevens.

3) Uw rechten

U hebt het recht:

 • Om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens
 • Om uw gegevens te wijzigen of te laten overdragen of te laten verwijderen (dit kan door een e-mail te verzenden naar info@pixelpharma.be of een brief naar het adres vermeld in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart)
 • Uw gegeven toestemming in te trekken met betrekking tot de gegevensverwerking waarvoor u eerder toestemming gaf. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail naar info@pixelpharma.be te sturen, of door uw profiel te verwijderen
 • Om uw persoonsgegevens niet te delen met Peeters Pharma BV. Weet dan dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier.
 • Om uw gegevens te laten corrigeren.
 • Om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen door een e-mail te richten aan info@pixelpharma.be. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

4) Veiligheid & Vertrouwelijkheid

Peeters Pharma BV heeft de nodige veiligheidsmaatregelen voorzien die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de webshop te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Peeters Pharma BV kan in geen geval aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

De webshop van Peeters Pharma BV kan links, hyperlinks of referenties naar andere sites bevatten die Peeters Pharma BV niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Doordat Peeters Pharma BV deze sites niet beheert, zijn wij ook niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Peeters Pharma BV raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt te lezen, daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

5) Het gebruik van Cookies op de webshop

5.1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekst- en cijferbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Ze richten geen schade aan tot uw computer en bevatten ook geen virussen. Hun doel is om uw voorkeuren te onthouden bij het bezoeken van onze webshop. Dit zorgt voor een goede werking van onze webshop, voor een gebruikersgerichte en naadloze navigatie op onze webshop en voor een gebruiksvriendelijkere, doeltreffendere en veiligere webshop.

U kunt de instellingen van uw browser zo instellen dat u altijd wordt ingelicht over het plaatsen van cookies op uw systeem, en wanneer u dit wilt toelaten of zelfs volledig wilt weigeren. U kunt zelfs zeggen dat cookies automatisch worden gewist wanneer u uw browser sluit. Onthoudt wel dat bij het uitschakelen van het gebruik van cookies u de functionaliteit van onze webshop kan aantasten.

5.2. Welke soorten cookies bestaan er?

De onderverdeling van cookies in soorten gebeurt naar gelang van hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 • First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.
 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn).
 • Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies. Het zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.).
 • Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn. Het zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, doelbewuste en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website.
  • Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz.
  • Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen.
  • Cookies met doelbewuste doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses.
  • Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond.
 • Permanente cookies: Deze cookies blijven een bepaalde duur, bepaald in het cookie, op het apparaat van de gebruiker aanwezig. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst.
 • Sessie cookies: Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent (cookies worden geplaatst) en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit (cookies worden verwijderd). Sessie cookies worden dus tijdelijk geplaatst.
5.3. Gebruik van Cookies

PixelPharma plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze webshop bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Het is om de werking van de webshop te optimaliseren. Cookies laten ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen van onze bezoekers om hen te kunnen identificeren.

Door recente wijzigingen in de Belgische en Europese Wetgeving worden webshops, gelijk PixelPharma, verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten.

5.4. Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

5.5. Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door PixelPharma te beïnvloeden.

5.6. Uw Toestemming

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

5.7. Meer informatie over cookies

2 Nuttige links over cookies:

6) Social Media plug-ins

Door onze webshop te bezoeken worden er nog geen gegevens gedeeld met de aanbieders van de plug-ins. Dit gebeurt pas vanaf het moment dat u klikt op de plug-in. Zelfs wanneer u geen account heeft of niet bent aangemeld worden er door uw browser gemeld aan Twitter/Facebook/Instagram/LinkedIn dat u de desbetreffende pagina van onze webshop heeft bezocht.

Informatie over het doel en de omvang van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens door Facebook/Twitter/Instagram/LinkedIn en uw desbetreffende rechten, en ook meer informatie over de instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacy beleid van Twitter/Facebook/Instagram/LinkedIn.

7) Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kan u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. PixelPharma kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van PixelPharma.

8) Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

PixelPharma verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via info@pixelpharma.be.

9) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy en cookie policy van Peeters Pharma BV en specifiek PixelPharma, kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@pixelpharma.be.