Imodium Instant orodispergeerbare tabletten zijn snel oplosbare smelttabletten om op de tong te leggen en met het speeksel door te slikken. Imodium Instant is een snel werkend middel tegen diarree. Imodium Instant is aangewezen bij de behandeling van de s
Gebruik van Imodium Instant Smelttablet 20

Volwassenen en kinderen boven de 6 jaar:

 • Kortdurende (acute) diarree: De aanvangsdosis bedraagt 2 tabletten voor volwassenen en 1 tablet voor kinderen; vervolgens 1 tablet innemen na elke daaropvolgende losse stoelgang.
 • Langdurige (chronische) diarree en onvermogen om de ontlasting op te houden: Men start met 2 tabletten per dag voor volwassenen en 1 tablet per dag voor kinderen. Die dosis wordt aangepast tot er 1 of 2 vastere stoelgangen per dag optreden. Dat effect bereikt men gewoonlijk met een onderhoudsdosis van 1 tot 6 tabletten per dag.
 • Diarree geassocieerd met het prikkelbaredarmsyndroom: Men start met 2 tabletten per dag. Neem 1 tablet na elke losse stoelgang (of zoals geadviseerd door uw arts). U mag het geneesmiddel gedurende 2 weken nemen bij herhaalde aanvallen. Neem het geneesmiddel niet indien 1 aanval langer dan 48 uur aanhoudt.
 • Volwassenen mogen nooit meer dan 8 tabletten per dag innemen en kinderen nooit meer dan 3 tabletten per 20 kg lichaamsgewicht. Opgelet, voor kinderen: geef nooit meer dan de maximum aanbevolen dagdosis per kilogram lichaamsgewicht! Het aantal tabletten dat een kind op één dag in mag nemen is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind, men moet er tevens op te letten dat men nooit meer dan 8 tabletten per dag toedient.
 • Zodra de stoelgang vaster wordt of indien er meer dan 12 uur geen stoelgang optreedt, moet u de toediening stopzetten. U mag de aangegeven doseringen niet overschrijden.

Een Imodium Instant verpakking bevat 2 of 6 blisterverpakkingen van 10 tabletten. Handel als volgt om de tabletten uit de blisterverpakking te nemen: 1. Trek de rand van de folie omhoog. 2. Trek de folie volledig weg. 3. Druk de tablet voorzichtig omhoog (zonder de tablet aan te raken). 4. Neem de tablet uit de blisterverpakking. Daar de orodispergeerbare tabletten breekbaar zijn, kunnen ze niet doorheen de folie worden gedrukt. Dit zou de tablet verpulveren. De orodispergeerbare tablet wordt op de tong gelegd, smelt vanzelf weg en wordt doorgeslikt met het speeksel. Er moet geen vloeistof worden ingenomen.

Bijwerkingen van Imodium Instant Smelttablet 20

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Stop de behandeling met Imodium en raadpleeg uw arts indien de volgende verschijnselen zich voordoen:

 • Immuunsysteemaandoeningen: Overgevoeligheidsreactie, anafylactische reactie (inclusief anafylactische shock) en anafylactoïde reactie (ernstige allergische reactie over het hele lichaam)
 • Zenuwstelselaandoeningen: Verlies van bewustzijn of verminderd bewustzijn, verhoogde spierspanning, coördinatieafwijkingen
 • Maagdarmstelselaandoeningen: Darmobstructie, vergroting van de dikke darm, opgezette buik
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: Toxisch-allergische reactie ter hoogte van de huid en slijmvliezen gekenmerkt door roodheid, vorming van blaren en loskomen van de opperhuid (bulleuze eruptie (ook Stevens-Johnson-syndroom, Lyellsyndroom en erythema multiforme)), opgezwollen gelaat, netelroos, jeuk

De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de typische ziektetekens van diarree:

 • Zenuwstelselaandoeningen: Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid
 • Oogaandoeningen: Vernauwing van de pupil
 • Maagdarmstelselaandoeningen: Constipatie, misselijkheid, winderigheid, buikpijn, abdominaal ongemak, droge mond, pijn in de bovenbuik, braken, dyspepsie
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: Huiduitslag
 • Nier- en urinewegaandoeningen: Urineretentie
 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vermoeidheid

Imodium Instant Smelttablet 20

CNK: 1303338Johnson & Johnson 

Opties voor Imodium Instant Smelttablet 20

  frontend.regions.add_to_cart_description

  Prijs van Imodium Instant Smelttablet 20

  ...
  Aantal:
  Wijzig hoeveel keer je Imodium Instant Smelttablet 20 wilt bestellen.
  Gelieve eerst uw product te configureren.
  Toegevoegd!
  Product toegevoegd, Ga naar checkout
  Op voorraad
  Gebruik van Imodium Instant Smelttablet 20

  Volwassenen en kinderen boven de 6 jaar:

  • Kortdurende (acute) diarree: De aanvangsdosis bedraagt 2 tabletten voor volwassenen en 1 tablet voor kinderen; vervolgens 1 tablet innemen na elke daaropvolgende losse stoelgang.
  • Langdurige (chronische) diarree en onvermogen om de ontlasting op te houden: Men start met 2 tabletten per dag voor volwassenen en 1 tablet per dag voor kinderen. Die dosis wordt aangepast tot er 1 of 2 vastere stoelgangen per dag optreden. Dat effect bereikt men gewoonlijk met een onderhoudsdosis van 1 tot 6 tabletten per dag.
  • Diarree geassocieerd met het prikkelbaredarmsyndroom: Men start met 2 tabletten per dag. Neem 1 tablet na elke losse stoelgang (of zoals geadviseerd door uw arts). U mag het geneesmiddel gedurende 2 weken nemen bij herhaalde aanvallen. Neem het geneesmiddel niet indien 1 aanval langer dan 48 uur aanhoudt.
  • Volwassenen mogen nooit meer dan 8 tabletten per dag innemen en kinderen nooit meer dan 3 tabletten per 20 kg lichaamsgewicht. Opgelet, voor kinderen: geef nooit meer dan de maximum aanbevolen dagdosis per kilogram lichaamsgewicht! Het aantal tabletten dat een kind op één dag in mag nemen is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind, men moet er tevens op te letten dat men nooit meer dan 8 tabletten per dag toedient.
  • Zodra de stoelgang vaster wordt of indien er meer dan 12 uur geen stoelgang optreedt, moet u de toediening stopzetten. U mag de aangegeven doseringen niet overschrijden.

  Een Imodium Instant verpakking bevat 2 of 6 blisterverpakkingen van 10 tabletten. Handel als volgt om de tabletten uit de blisterverpakking te nemen: 1. Trek de rand van de folie omhoog. 2. Trek de folie volledig weg. 3. Druk de tablet voorzichtig omhoog (zonder de tablet aan te raken). 4. Neem de tablet uit de blisterverpakking. Daar de orodispergeerbare tabletten breekbaar zijn, kunnen ze niet doorheen de folie worden gedrukt. Dit zou de tablet verpulveren. De orodispergeerbare tablet wordt op de tong gelegd, smelt vanzelf weg en wordt doorgeslikt met het speeksel. Er moet geen vloeistof worden ingenomen.

  Omschrijving van Imodium Instant Smelttablet 20

  Imodium Instant orodispergeerbare tabletten zijn snel oplosbare smelttabletten om op de tong te leggen en met het speeksel door te slikken. Imodium Instant is een snel werkend middel tegen diarree. Imodium Instant is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van plotseling optredende of langdurige diarree. Imodium Instant kan aanbevolen worden bij reizigersdiarree. Imodium Instant is eveneeens aangewezen om aanvallen van diarree te helpen behandelen bij volwassen vanaf 18 jaar die door een arts werden gediagnosticeerd met het prikkelbaredarmsyndroom. Hoewel Imodium Instant de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar mogelijk, moet ook de oorzaak zelf worden behandeld.

  Ingrediënten van Imodium Instant Smelttablet 20

  De werkzame stof in dit middel is loperamidehydrochloride. Elke orodispergeerbare tablet bevat 2 mg loperamidehydrochloride.            De andere stoffen in dit middel zijn: gelatine, mannitol (E421), aspartaam (E951), muntsmaakstof en natriumbicarbonaat.

  • Zwangerschap en borstvoeding: Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Imodium gedurende de zwangerschap, vooral tijdens de eerste drie maanden. U kunt beter geen Imodium gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft, omdat kleine hoeveelheden Imodium in de moedermelk kunnen terechtkomen.
  • Rijvaardigheid en het gebruik van machines: Vermoeidheid, duizeligheid of sufheid kunnen voorkomen bij diarree. Daarom is het raadzaam voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines.
  • Imodium Instant bevat 0,75 mg aspartaam in elke orodispergeerbare tablet. Aspartaam is een bron van fenylalanine. Het kan schadelijk zijn als u fenylketonurie (PKU) heeft, een zeldzame erfelijke aandoening waarbij fenylalanine zich ophoopt doordat het lichaam dit niet goed kan omzetten

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Stop de behandeling met Imodium en raadpleeg uw arts indien de volgende verschijnselen zich voordoen:

  • Immuunsysteemaandoeningen: Overgevoeligheidsreactie, anafylactische reactie (inclusief anafylactische shock) en anafylactoïde reactie (ernstige allergische reactie over het hele lichaam)
  • Zenuwstelselaandoeningen: Verlies van bewustzijn of verminderd bewustzijn, verhoogde spierspanning, coördinatieafwijkingen
  • Maagdarmstelselaandoeningen: Darmobstructie, vergroting van de dikke darm, opgezette buik
  • Huid- en onderhuidaandoeningen: Toxisch-allergische reactie ter hoogte van de huid en slijmvliezen gekenmerkt door roodheid, vorming van blaren en loskomen van de opperhuid (bulleuze eruptie (ook Stevens-Johnson-syndroom, Lyellsyndroom en erythema multiforme)), opgezwollen gelaat, netelroos, jeuk

  De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de typische ziektetekens van diarree:

  • Zenuwstelselaandoeningen: Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid
  • Oogaandoeningen: Vernauwing van de pupil
  • Maagdarmstelselaandoeningen: Constipatie, misselijkheid, winderigheid, buikpijn, abdominaal ongemak, droge mond, pijn in de bovenbuik, braken, dyspepsie
  • Huid- en onderhuidaandoeningen: Huiduitslag
  • Nier- en urinewegaandoeningen: Urineretentie
  • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vermoeidheid
  Advies nodig?Onze klantenservice staat voor u klaar. Bel 089/69.59.69
  Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.

  Imodium Instant Smelttablet 20 kopen

  Je kan 'Imodium Instant Smelttablet 20' van het merk 'Johnson & Johnson' bestellen in België bij PixelPharma via de volgende categorie: