Norlevo Comp 1 X 1,5 Mg

CNK: 2263291

Opties voor Norlevo Comp 1 X 1,5 Mg

  frontend.regions.add_to_cart_description

  Prijs van Norlevo Comp 1 X 1,5 Mg

  ...
  Aantal:
  Wijzig hoeveel keer je Norlevo Comp 1 X 1,5 Mg wilt bestellen.
  Gelieve eerst uw product te configureren.
  Toegevoegd!
  Product toegevoegd, Ga naar checkout
  Op voorraad

  Omschrijving van Norlevo Comp 1 X 1,5 Mg

  WAT IS NORLEVO 1,5 MG TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL

  GEBRUIKT?

  NorLevo is een noodanticonceptivum dat door de mond wordt ingenomen.

  Wat is noodcontraceptie?

  Noodcontraceptie is een reddingsmethode die is bedoeld om zwangerschap te voorkomen na

  onbeschermde betrekkingen of bij het mislukken van een contraceptieve methode.

  Wanneer moet noodcontraceptie worden gebruikt?

  Deze contraceptieve methode moet zo snel mogelijk worden gebruikt, bij voorkeur binnen 12 uur en

  niet later dan een periode van 72 uur (3 dagen) na onbeschermde geslachtsbetrekkingen of het

  mislukken van een contraceptieve methode. NorLevo is doeltreffender als u het zo snel mogelijk na

  onbeschermde seks inneemt. NorLevo kan een zwangerschap alleen verhinderen als u het inneemt

  binnen 72 uur na onbeschermde seks. Het werkt niet als u al zwanger bent. Als u onbeschermde seks

  heeft na inname van NorLevo, zal het niet verhinderen dat u zwanger wordt.

  Van NorLevo is aangetoond dat het 52 % tot 85 % van verwachte zwangerschappen voorkomt.

  Als u om een van de volgende redenen vermoedt dat u zwanger bent:

  ·als u geslachtsbetrekkingen heeft gehad zonder contraceptie;

  ·als u bent vergeten uw anticonceptiepil tijdig in te nemen;

  ·als het condoom van uw partner is gescheurd, verschoven of afgegleden;

  ·als u vreest dat uw spiraaltje werd uitgestoten;

  ·als uw vaginaal diafragma of uw contraceptief pessarium heeft bewogen of als u het vroeg heeft

  verwijderd;

  ·als u bang bent voor de methode van coitus interruptus of als de kalendermethode is mislukt;

  ·na een verkrachting.

  NorLevo werkt door te voorkomen dat een eicel vrijkomt van uw eierstokken . Het kan niet

  voorkomen dat een bevruchte eicel zich aan de baarmoederwand hecht.

  Deze tablet is alleen voor noodcontraceptie en is geen regelmatige methode voor contraceptie omdat

  ze minder doeltreffend is als de "normale" anticonceptiepil ("de pil").

  NorLevo is niet geïndiceerd om te gebruiken vóór de eerste menstruatie (menarche).

  Ingrediënten van Norlevo Comp 1 X 1,5 Mg

  WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA

  VOORZICHTIG MEE ZIJN?

  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  -u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in

  rubriek 6.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  Het gebruik van NorLevo wordt niet aanbevolen in de volgende gevallen:

  -als u een ectopische zwangerschap (in de eileider) heeft gehad,

  -of een infectie van uw eileiders (salpingitis);

  -in geval van persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van een bekende risicofactor voor

  trombose (bloedstolling),

  -of als u een ernstige spijsverteringsziekte heeft die de absorptie van voedsel en geneesmiddelen

  verstoort,

  -of als u ernstige leverproblemen of een ernstige aandoening van de dunne darm heeft zoals de

  ziekte van Crohn.

  Een vroegere ectopische zwangerschap en een vroegere infectie van de eileiders verhogen het risico

  op een nieuwe ectopische zwangerschap. Als u een ectopische zwangerschap of een infectie van de

  eileiders heeft gehad, moet u daarom contact opnemen met uw arts voor u NorLevo inneemt.

  Noodcontraceptie mag alleen occasioneel worden gebruikt en mag een regelmatige contraceptieve

  methode niet vervangen:

  - omdat ze een zwangerschap niet altijd voorkomt;

  - o.w.v. het risico op hormonale overdosering, dat stoornissen van uw menstruele cyclus zou kunnen

  veroorzaken.

  Noodcontraceptie kan een zwangerschap niet onderbreken.

  Als u meer dan 72 uur geleden nog onbeschermde betrekkingen heeft gehad, kan er bevruchting

  hebben plaatsgevonden. Een behandeling met NorLevo na de tweede geslachtsbetrekkingen zou dan

  ook ondoeltreffend kunnen zijn bij het voorkomen van een zwangerschap.

  Herhaalde toediening van NorLevo tijdens een menstruele cyclus is niet raadzaam omdat dat uw

  cyclus kan ontregelen.

  NorLevo werkt niet zo goed als een gewoon voorbehoedmiddel. Uw arts kan u inlichten over

  langetermijnmethoden van contraceptie die doeltreffender zijn bij het voorkomen van een

  zwangerschap.

  Na inname van dit geneesmiddel:

  Een zwangerschap moet worden uitgesloten door een zwangerschapstest uit te voeren:

  ·als uw volgende maandstonden meer dan vijf dagen over tijd zijn,

  ·in geval van abnormale bloeding, zelfs op de datum van de verwachte maandstonden.

  Alle vrouwen moeten zo snel mogelijk na onbeschermde geslachtsgemeenschap noodanticonceptie

  innemen. Er zijn aanwijzingen dat NorLevo mogelijk minder werkzaam zou kunnen zijn bij een hoger

  lichaamsgewicht of een hogere body mass index (BMI), maar deze gegevens waren beperkt en nietovertuigend.

  Daarom wordt NorLevo voor alle vrouwen aanbevolen, ongeacht hun gewicht of BMI.

  U wordt geadviseerd contact op te nemen met uw arts of apotheker als u zich zorgen maakt over

  eventuele problemen in verband met het innemen van noodanticonceptie.

  Als u geen condoom gebruikte (of als het is gescheurd of afgegleden) tijdens de betrekkingen, zou het

  kunnen dat u een seksueel overdraagbare aandoening of het hiv-virus heeft opgelopen. Het gebruik

  van noodcontraceptie beschermt niet tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en kan de

  noodzakelijke voorzorgen en maatregelen niet vervangen die moeten worden genomen in geval van

  risico op overdracht (zie Nationale Informatie onderaan).

  Kinderen en jongeren tot 18 jaar

  Neem dit geneesmiddel niet vóór de eerste menstruatie (menarche).

  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

  Gebruikt u naast NorLevo nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de

  mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan uw

  arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor geen recept nodig is en kruidenmiddelen.

  Sommige geneesmiddelen kunnen ervoor zorgen dat Norlevo minder goed werkt. Als u nu of in de afgelopen

  4 weken één van de geneesmiddelen heeft gebruikt die hieronder worden genoemd, dan kan

  Norlevo minder geschikt voor u zijn. Een arts kan u een ander noodanticonceptiemiddel voorschrijven,

  zoals een koperspiraaltje (Cu-IUD), dat door een arts moet worden geplaatst. Als een spiraaltje

  voor u geen optie is of als u niet onmiddellijk naar uw arts kunt gaan, neem dan twee keer zoveel van

  Norlevo in.:

  - geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals primidon, fenytoïne, carbamazepine en barbituraten)

  - geneesmiddelen tegen tuberculose (zoals rifampicine, rifabutine)

  - hiv middelen (zoals ritonavir, efavirenz)

  - een geneesmiddel voor het behandelen van schimmelinfecties (griseofulvine)

  - kruidenmiddelen met sint-janskruid (Hypericum perforatum)

  Raadpleeg uw arts of apotheker als u advies nodig heeft over hoeveel tabletten u moet innemen.

  Overleg zo snel mogelijk nadat u de tabletten heeft ingenomen met een arts om een zwangerschap uit

  te sluiten én voor verder advies over een betrouwbare vorm van reguliere anticonceptie (zie ook rubriek

  3 "Hoe gebruikt u dit middel?" voor meer informatie).

  Ook kan Norlevo de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden

  - een geneesmiddel dat ciclosporine wordt genoemd (gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken).

  Neem NorLevo niet samen in met geneesmiddelen die ulipristalacetaat bevatten ..

  Zwangerschap en borstvoeding

  Zwangerschap:

  Dit geneesmiddel beëindigt een lopende zwangerschap niet.

  Als u dit geneesmiddel inneemt en toch zwanger wordt, werd in studies tot nog toe geen risico op

  misvormingen van de zich ontwikkelende foetus waargenomen. Dit geneesmiddel mag echter niet

  worden ingenomen als u zwanger bent.

  Als u zwanger wordt na inname van NorLevo, moet u contact opnemen met uw arts. Uw arts zal

  misschien willen nagaan of de zwangerschap niet ectopisch is (de baby ontwikkelt zich ergens buiten

  uw baarmoeder). Dat is vooral belangrijk als u hevige pijn in uw buik krijgt na inname van NorLevo

  of als u ooit een ectopische zwangerschap, chirurgie van uw eileiders of een bekkenontsteking heeft

  gehad.

  Borstvoeding:

  Borstvoeding is mogelijk. Omdat levonorgestrel in moedermelk wordt uitgescheiden, wordt echter

  aanbevolen borstvoeding te geven onmiddellijk voor inname van de NorLevo tablet en geen

  borstvoeding te geven gedurende minstens 8 uur na toediening van NorLevo.

  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan

  contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

  Rijvaardigheid en het gebruik van machines

  Na inname van NorLevo vertoonden sommige vrouwen vermoeidheid en duizeligheid (zie rubriek 4

  "Mogelijke bijwerkingen"): rij niet of gebruik geen machines als u die symptomen vertoont.

  Er werden geen studies naar het effect op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te

  gebruiken gerapporteerd.

  NorLevoNorLevo 1,5 mg tabletten bevat lactose monohydraat.Als uw arts u heeft gezegd dat u

  bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel

  inneemt.

  Advies nodig?Onze klantenservice staat voor u klaar. Bel 089/69.59.69
  Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.

  Norlevo Comp 1 X 1,5 Mg kopen

  Je kan 'Norlevo Comp 1 X 1,5 Mg' bestellen in België bij PixelPharma via de volgende categorie: