LYSOMUCIL 600 GRAN SACH 30 X 600 MG
Gebruik van Lysomucil 600 Gran Sach 30 X 600 Mg

De aanbevolen dosering is:

Voor acute aandoeningen van de luchtwegen:

 • vanaf 7 jaar: 1 zakje per dag.

voor chronische bronchitis (COPD):

 • vanaf 7 jaar: 1 zakje per dag.

Voor mucoviscidose:

 • vanaf 6 jaar: 1 zakje per dag.

De hoeveelheid moet worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt.

Manier van toedienen:

De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (bvb. fruitsap) oplossen. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename smaak die als dusdanig kan worden ingenomen. Oplossingen moeten onmiddellijk worden gebruikt.

Bijwerkingen van Lysomucil 600 Gran Sach 30 X 600 Mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of lokaal ziekenhuis indien u de volgende (zeer zeldzame) bijwerkingen heeft:

 • ernstige huidreacties (zogenaamd syndroom van Stevens-Johnson en syndroom van Lyell).
 • ernstige allergische (overgevoeligheids)reactie: deze kenmerkt zich door huiduitslag, jeuk, vochtophoping (oedeem), ademhalingsmoeilijkheden en bewustzijnsverlies.

Verdere bijwerkingen:

Soms (bij minder dan 1 op 100 personen):

 • hoofdpijn;
 • oorsuizen;
 • versneld hartritme (tachycardie);
 • overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen en neusloop (rhinorree);
 • braken, diarree, buikpijn, misselijkheid;
 • ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis);
 • urticaria (netelroos);
 • koorts;
 • verlaagde bloeddruk.

Zelden (bij minder dan 1 op 1000 personen):

 • kortademigheid;
 • vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme);
 • gestoorde spijsvertering.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op 10000 personen):

 • bloedingen;
 • duizeligheid.

Niet gekend (kan niet geschat worden op basis van beschikbare gegevens):

 • vochtophoping in het aangezicht (gezichtsoedeem).

Een daling van de bloedplaatjesaggregatie in aanwezigheid van Lysomucil werd in verschillende studies bevestigd. De klinische betekenis werd nog niet bepaald.

Lysomucil 600 Gran Sach 30 X 600 Mg

CNK: 1501493Lysomucil  Zambon 

Opties voor Lysomucil 600 Gran Sach 30 X 600 Mg

  frontend.regions.add_to_cart_description

  Prijs van Lysomucil 600 Gran Sach 30 X 600 Mg

  ...
  Aantal:
  Wijzig hoeveel keer je Lysomucil 600 Gran Sach 30 X 600 Mg wilt bestellen.
  Gelieve eerst uw product te configureren.
  Toegevoegd!
  Product toegevoegd, Ga naar checkout
  Op voorraad
  Gebruik van Lysomucil 600 Gran Sach 30 X 600 Mg

  De aanbevolen dosering is:

  Voor acute aandoeningen van de luchtwegen:

  • vanaf 7 jaar: 1 zakje per dag.

  voor chronische bronchitis (COPD):

  • vanaf 7 jaar: 1 zakje per dag.

  Voor mucoviscidose:

  • vanaf 6 jaar: 1 zakje per dag.

  De hoeveelheid moet worden aangepast op grond van de verkregen resultaten en de toestand van de patiënt.

  Manier van toedienen:

  De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (bvb. fruitsap) oplossen. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename smaak die als dusdanig kan worden ingenomen. Oplossingen moeten onmiddellijk worden gebruikt.

  Omschrijving van Lysomucil 600 Gran Sach 30 X 600 Mg

  Het actieve bestanddeel van Lysomucil 600 mg bruistabletten is acetylcysteïne voor het vloeibaar maken van slijmen (lost slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd) en voor het behandelen van chronische bronchitis (COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease) welke gekenmerkt wordt door chronisch hoesten, slijmvorming en geleidelijk toenemende kortademigheid, en veroorzaakt wordt door chronische ontsteking van de luchtwegen en oxidatieve stress.

  Het wordt gebruikt voor:

  • Acute aandoeningen van de luchtwegen: voor het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd.
  • Chronische bronchitis (COPD): om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.
  • Mucoviscidose (taaislijmziekte).
  Ingrediënten van Lysomucil 600 Gran Sach 30 X 600 Mg
  • De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne.
  • De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn aspartaam, sinaasappelaroma, sorbitol (E420).

  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
  • Niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  • Als u astma heeft; bij vernauwing van de luchtwegen (bronchospasmen) moet het gebruik onmiddelijk stopgezet worden en een aangepaste behandeling opgestart worden.
  • Als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, moeten de luchtwegen door kinesitherapie (houdingsdrainage) of zo nodig door opzuiging (aspiratie) vrij worden gehouden.
  • Als u aan een hartziekte, verhoogde bloeddruk of fenylketonurie (verhoogde concentratie van fenylalanine in het bloed) lijdt.
  • Als u last heeft, of eerder heeft gehad, van maagzweren, of bij risico op maagdarmbloedingen, in het bijzonder wanneer u gelijktijdig ook andere geneesmiddelen gebruikt waarvan bekend is dat ze het maagslijmvlies irriteren; raadpleeg in dit geval uw arts.
  • In geval van braken; acetylcysteïne kan de intensiteit van braken versterken.
  • Als u last krijgt van allergische symptomen met inbegrip van algemene netelroos (urticaria); de inname onderbreken als de symptomen medisch niet onder controle gehouden kunnen worden.
  • Als u nog andere geneesmiddelen inneemt.

  Een lichte zwavelgeur wijst niet op een kwaliteitsvermindering van het product maar is eigen aan het werkzame bestanddeel.

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  Raadpleeg onmiddellijk uw arts of lokaal ziekenhuis indien u de volgende (zeer zeldzame) bijwerkingen heeft:

  • ernstige huidreacties (zogenaamd syndroom van Stevens-Johnson en syndroom van Lyell).
  • ernstige allergische (overgevoeligheids)reactie: deze kenmerkt zich door huiduitslag, jeuk, vochtophoping (oedeem), ademhalingsmoeilijkheden en bewustzijnsverlies.

  Verdere bijwerkingen:

  Soms (bij minder dan 1 op 100 personen):

  • hoofdpijn;
  • oorsuizen;
  • versneld hartritme (tachycardie);
  • overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen en neusloop (rhinorree);
  • braken, diarree, buikpijn, misselijkheid;
  • ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis);
  • urticaria (netelroos);
  • koorts;
  • verlaagde bloeddruk.

  Zelden (bij minder dan 1 op 1000 personen):

  • kortademigheid;
  • vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme);
  • gestoorde spijsvertering.

  Zeer zelden (bij minder dan 1 op 10000 personen):

  • bloedingen;
  • duizeligheid.

  Niet gekend (kan niet geschat worden op basis van beschikbare gegevens):

  • vochtophoping in het aangezicht (gezichtsoedeem).

  Een daling van de bloedplaatjesaggregatie in aanwezigheid van Lysomucil werd in verschillende studies bevestigd. De klinische betekenis werd nog niet bepaald.

  Advies nodig?Onze klantenservice staat voor u klaar. Bel 089/69.59.69
  Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.

  Lysomucil 600 Gran Sach 30 X 600 Mg kopen

  Je kan 'Lysomucil 600 Gran Sach 30 X 600 Mg' van het merk 'Zambon' bestellen in België bij PixelPharma via de volgende categorie: