IBUPROFEN EG 400 MG FILMOMH TABL 100 X 400 MG
IBUPROFEN EG 400 MG FILMOMH TABL 100 X 400 MG
Gebruik van Ibuprofen Eg 400mg Filmomhulde Tablet 100x 400mg
 • Neem de tabletten oraal (via de mond) in met wat water. Kauw niet op de tabletten en maak ze ook niet fijn.
 • Ibuprofen EG wordt op de nuchtere maag meestal goed verdragen en wordt snel opgenomen.
 • Als u Ibuprofen EG inneemt ter behandeling van de pijn veroorzaakt door ochtendstijfheid, neem dan de eerste dagdosis op een nuchtere maag in bij het ontwaken, samen met wat vloeistof.
 • Gezien de eerder beperkte werkingsduur van Ibuprofen EG is het beter om de volgende dosissen over de dag te spreiden en bij voorkeur (ongeveer 1 uur) vóór de maaltijden in te nemen.

De aanbevolen dosering is:

 • Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
  • Startdosis: 1 tablet.
  • Indien nodig: 1 tablet om de 4 à 6 uur met een maximum van 1 tablet per inname en een maximum van 3 tabletten per dag (3 x 400 mg).
 • Indien dit geneesmiddel langer dan 3 dagen moet worden toegediend aan kinderen en jongeren, of indien de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd.
Bijwerkingen van Ibuprofen Eg 400mg Filmomhulde Tablet 100x 400mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende ongewenste effecten kunnen optreden:

Bloedaandoeningen:

 • Afwijking van het aantal bloedcellen. Indien na het starten van de behandeling klachten zoals keelpijn en/of blauwe plekken op de huid en op de slijmvliezen ontstaan, dient de behandeling met ibuprofen onmiddellijk te worden gestopt en de arts te worden geraadpleegd.

Aandoeningen aan het immuunsysteem:

 • Anafylactische reactie (ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen).
 • Plotse zwelling van het gezicht, de tong en de keel, ademhalingsproblemen en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reacties (Quincke's oedeem of angio-oedeem).

Aandoeningen aan het zenuwstelsel:

 • Duizeligheid, hoofdpijn, zenuwachtigheid, depressie, slaperigheid, verwarring, emotionele labiliteit.
 • Hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) met koorts en coma. Een hersenvliesontsteking komt waarschijnlijk vaker voor bij personen met systemische lupus erythematosus (een ernstige auto-immuunziekte) of met een andere bindweefselaandoening. Symptomen hiervan zijn zware hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts, stijve nek, bewustzijnsverlies.

Oogaandoeningen:

 • Troebel en/of verminderd zicht, blinde vlek in het gezichtsveld en/of kleurveranderingen.

Ooraandoeningen:

 • Oorsuizingen, verlies van het gehoor.

Hartaandoeningen:

 • Vochtophoping, hartlijden, verlaagde bloeddruk, verhoogde bloeddruk en hartkloppingen.
 • Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte (zie rubriek 2 "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG?").

Aandoeningen aan de ademhaling:

 • Kortademigheid en benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen.

Maagdarmstelselaandoeningen:

 • Maag- en darmzweren of perforaties en bloedingen van de maag en/of darmen kunnen optreden, soms fataal, vooral bij oudere patiënten (zie ook rubriek 2 "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG?").
 • Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, constipatie, gestoorde spijsvertering, buikpijn, zwarte stoelgang als gevolg van bloed in de ontlasting, braken van bloed, zweertjes en ontstekingen in de mond, verergeren van een ontsteking van de dikke darm (colitis) en van de ziekte van Crohn.
 • Minder vaak: maagontsteking (gastritis). Leveraandoeningen - Leverlijden, afsterven van levercellen, onvoldoende leverwerking, leverontsteking, geelzucht, abnormale levertesten

Huid- en onderhuidaandoeningen

 • Roodheid van de huid, jeuk, netelroos
 • Ernstige huiduitslag met blaren op de huid, vooral op de benen, armen, handen en voeten, maar soms ook op het gezicht en de lippen (multiform erytheem, Stevens-Johnsonsyndroom). Deze aandoening kan in zeer zeldzame gevallen zelfs nog erger worden, waarbij de blaren groter worden en zich verspreiden, en delen van de huid kunnen loslaten (syndroom van Lyell). Er kan ook een ernstige infectie optreden waarbij de huid, het onderhuids bindweefsel en het spierweefsel afsterven (necrose).
 • Pleksgewijze kaalheid (alopecia), reactie van lichtgevoeligheid.
 • Een ernstige huidreactie, bekend als het DRESS-syndroom, kan optreden. Verschijnselen van DRESS zijn: huiduitslag, koorts, zwelling van de lymfeknopen en toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen).

Nier- en urinewegaandoeningen

 • Acuut nierlijden bij patiënten met een reeds bestaande verminderde nierfunctie, vermeerderde urinelozing, blaasontsteking en bloed in de urine.
 • Bij chronisch gebruik kan Ibuprofen EG 400 mg uitzonderlijk nierlijden uitlokken

Algemene aandoeningen

 • Droge mond en droge ogen, zweren op het tandvlees en ontsteking van het neusslijmvlies.

Ibuprofen Eg 400mg Filmomhulde Tablet 100x 400mg

CNK: 0092502EGEurogenerics 

Opties voor Ibuprofen Eg 400mg Filmomhulde Tablet 100x 400mg

  frontend.regions.add_to_cart_description

  Prijs van Ibuprofen Eg 400mg Filmomhulde Tablet 100x 400mg

  ...
  Aantal:
  Wijzig hoeveel keer je Ibuprofen Eg 400mg Filmomhulde Tablet 100x 400mg wilt bestellen.
  Gelieve eerst uw product te configureren.
  Dit product kan niet verzonden worden naar Frankrijk.
  Toegevoegd!
  Product toegevoegd, Ga naar checkout
  Op voorraad
  Gebruik van Ibuprofen Eg 400mg Filmomhulde Tablet 100x 400mg
  • Neem de tabletten oraal (via de mond) in met wat water. Kauw niet op de tabletten en maak ze ook niet fijn.
  • Ibuprofen EG wordt op de nuchtere maag meestal goed verdragen en wordt snel opgenomen.
  • Als u Ibuprofen EG inneemt ter behandeling van de pijn veroorzaakt door ochtendstijfheid, neem dan de eerste dagdosis op een nuchtere maag in bij het ontwaken, samen met wat vloeistof.
  • Gezien de eerder beperkte werkingsduur van Ibuprofen EG is het beter om de volgende dosissen over de dag te spreiden en bij voorkeur (ongeveer 1 uur) vóór de maaltijden in te nemen.

  De aanbevolen dosering is:

  • Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
   • Startdosis: 1 tablet.
   • Indien nodig: 1 tablet om de 4 à 6 uur met een maximum van 1 tablet per inname en een maximum van 3 tabletten per dag (3 x 400 mg).
  • Indien dit geneesmiddel langer dan 3 dagen moet worden toegediend aan kinderen en jongeren, of indien de symptomen verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

  Omschrijving van Ibuprofen Eg 400mg Filmomhulde Tablet 100x 400mg

  Ibuprofen EG is een middel tegen pijn, koorts en ontsteking en Inflammatoire gewrichtsaandoeningen zoals

  • Reumatoïde arthritis
  • Spondylitis ankylopoïetica
  • Ziekte van Still (juveniele polyarthritis) en verwante ziektetoestanden
  • Degeneratieve gewrichtsaandoeningen zoals osteoarthrose
  • Extra-articulaire aandoeningen zoals periarthritis, bursitis, tendinitis, tenosynovitis, cervicaal syndroom en acute lage rugpijn door discopathie
  • Primaire dysmenorroe
  • Post-partum pijn
  • Post-episiotomie pijn
  • Post-traumatische en postoperatieve ontstekingen
  • Ontsteking na kaakchirurgie en tandheelkundige ingrepen
  Ingrediënten van Ibuprofen Eg 400mg Filmomhulde Tablet 100x 400mg
  • De werkzame stof in Ibuprofen EG is ibuprofen. Hiervan is 400 mg aanwezig per tablet.
  • De andere stoffen in Ibuprofen EG zijn: Maïszetmeel, magnesiumstearaat, watervrij colloïdaal silicium, talk, polyethyleenglycol (macrogol 400, macrogol 6000), hypromellose.

  Wanneer mag u Ibuprofen EG niet innemen?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • U bent allergisch voor andere ontstekingsremmende of pijnstillende middelen met inbegrip van acetylsalicylzuur.
  • Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en andere collageenaandoeningen).
  • Als u een actieve of een zich herhalende maagzweer of maagbloeding heeft of heeft gehad.
  • Als u lijdt aan of in het verleden heeft geleden aan een maag- of darmbloeding of perforatie, geassocieerd met het gebruik van ontstekingsremmende middelen.
  • Als u lijdt aan een ernstige nier-, lever- en/of hartaandoening.
  • Gedurende het laatste trimester van de zwangerschap.
  • Bij kinderen jonger dan 12 jaar (behalve bij juveniele reumatoïde artritis).
  • Als u een voorgeschiedenis heeft van astma of ademhalingsmoeilijkheden of van plotse vochtophoping in huid en slijmvliezen of huiduitslag na gebruik van pijn- en ontstekingswerende geneesmiddelen met inbegrip van acetylsalicylzuur (aspirine).

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  De volgende ongewenste effecten kunnen optreden:

  Bloedaandoeningen:

  • Afwijking van het aantal bloedcellen. Indien na het starten van de behandeling klachten zoals keelpijn en/of blauwe plekken op de huid en op de slijmvliezen ontstaan, dient de behandeling met ibuprofen onmiddellijk te worden gestopt en de arts te worden geraadpleegd.

  Aandoeningen aan het immuunsysteem:

  • Anafylactische reactie (ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen).
  • Plotse zwelling van het gezicht, de tong en de keel, ademhalingsproblemen en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reacties (Quincke's oedeem of angio-oedeem).

  Aandoeningen aan het zenuwstelsel:

  • Duizeligheid, hoofdpijn, zenuwachtigheid, depressie, slaperigheid, verwarring, emotionele labiliteit.
  • Hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) met koorts en coma. Een hersenvliesontsteking komt waarschijnlijk vaker voor bij personen met systemische lupus erythematosus (een ernstige auto-immuunziekte) of met een andere bindweefselaandoening. Symptomen hiervan zijn zware hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts, stijve nek, bewustzijnsverlies.

  Oogaandoeningen:

  • Troebel en/of verminderd zicht, blinde vlek in het gezichtsveld en/of kleurveranderingen.

  Ooraandoeningen:

  • Oorsuizingen, verlies van het gehoor.

  Hartaandoeningen:

  • Vochtophoping, hartlijden, verlaagde bloeddruk, verhoogde bloeddruk en hartkloppingen.
  • Geneesmiddelen zoals Ibuprofen EG kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte (zie rubriek 2 "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG?").

  Aandoeningen aan de ademhaling:

  • Kortademigheid en benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen.

  Maagdarmstelselaandoeningen:

  • Maag- en darmzweren of perforaties en bloedingen van de maag en/of darmen kunnen optreden, soms fataal, vooral bij oudere patiënten (zie ook rubriek 2 "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ibuprofen EG?").
  • Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, constipatie, gestoorde spijsvertering, buikpijn, zwarte stoelgang als gevolg van bloed in de ontlasting, braken van bloed, zweertjes en ontstekingen in de mond, verergeren van een ontsteking van de dikke darm (colitis) en van de ziekte van Crohn.
  • Minder vaak: maagontsteking (gastritis). Leveraandoeningen - Leverlijden, afsterven van levercellen, onvoldoende leverwerking, leverontsteking, geelzucht, abnormale levertesten

  Huid- en onderhuidaandoeningen

  • Roodheid van de huid, jeuk, netelroos
  • Ernstige huiduitslag met blaren op de huid, vooral op de benen, armen, handen en voeten, maar soms ook op het gezicht en de lippen (multiform erytheem, Stevens-Johnsonsyndroom). Deze aandoening kan in zeer zeldzame gevallen zelfs nog erger worden, waarbij de blaren groter worden en zich verspreiden, en delen van de huid kunnen loslaten (syndroom van Lyell). Er kan ook een ernstige infectie optreden waarbij de huid, het onderhuids bindweefsel en het spierweefsel afsterven (necrose).
  • Pleksgewijze kaalheid (alopecia), reactie van lichtgevoeligheid.
  • Een ernstige huidreactie, bekend als het DRESS-syndroom, kan optreden. Verschijnselen van DRESS zijn: huiduitslag, koorts, zwelling van de lymfeknopen en toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen).

  Nier- en urinewegaandoeningen

  • Acuut nierlijden bij patiënten met een reeds bestaande verminderde nierfunctie, vermeerderde urinelozing, blaasontsteking en bloed in de urine.
  • Bij chronisch gebruik kan Ibuprofen EG 400 mg uitzonderlijk nierlijden uitlokken

  Algemene aandoeningen

  • Droge mond en droge ogen, zweren op het tandvlees en ontsteking van het neusslijmvlies.
  Advies nodig?Onze klantenservice staat voor u klaar. Bel 089/69.59.69
  Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.

  Ibuprofen Eg 400mg Filmomhulde Tablet 100x 400mg kopen

  Je kan 'Ibuprofen Eg 400mg Filmomhulde Tablet 100x 400mg' van het merk 'Eurogenerics' bestellen in België bij PixelPharma via de volgende categorie: