NUROFEN DRAG 48X200MG
Gebruik van Nurofen Drag 48x200mg

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

 • Aanvangsdosis: 1 à 2 tabletten naargelang de ernst van de pijn
 • Indien nodig 1 à 2 tabletten om de 4 à 6 uur met een maximum van 2 per inname en van 6 per dag

Toedieningswijze

 • Innemen met een half glas water
 • NIET KAUWEN
 • Patiënten met een gevoelige maag: inname tijdens een maaltijd.
Bijwerkingen van Nurofen Drag 48x200mg

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zet de inname van dit geneesmiddel STOP en zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de volgende krijgt:

 • Tekenen van darmbloeding zoals: hevige buikpijn, pekzwarte stoelgang, braken van bloed of donkere partikels die eruitzien als koffiedik.
 • Tekenen van een zeer zeldzame, maar ernstige allergische reactie zoals verergering van astma, onverklaarde piepende ademhaling of kortademigheid, zwelling van het gezicht, de tong of de keel, ademhalingsmoeilijkheden, snelle hartslag, daling van de bloeddruk leidende tot shock. Dat kan zelfs gebeuren bij het eerste gebruik van dit geneesmiddel.
 • Ernstige huidreacties zoals huiduitslag over het hele lichaam, vervelling, blaarvorming of afschilfering van de huid.

Licht uw arts in als u de onderstaande andere mogelijke bijwerkingen vertoont

 • Vaak: (kan optreden bij tot 1 op de 10 mensen)
  • Maag-darmklachten zoals zuurbranden, maagpijn en misselijkheid, indigestie, diarree, braken, winderigheid en verstopping en licht bloedverlies in het maag-darmkanaal dat in uitzonderlijke gevallen bloedarmoede kan veroorzaken.
 • Soms: (kan optreden bij tot 1 op de 100 mensen)
  • Zweren, bloeding of perforatie van het maag-darmstelsel, ontsteking van het mondslijmvlies met verzwering, verergering van een bestaande darmziekte (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn), ontsteking van het maagslijmvlies.
  • Stoornissen van het centrale zenuwstelsel zoals hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, opgewondenheid, prikkelbaarheid of vermoeidheid.
  • Stoornissen van het gezichtsvermogen.
  • Verschillende vormen van huiduitslag.
  • Overgevoeligheidsreacties met netelroos en jeuk.
 • Zelden: (kan optreden bij tot 1 op de 1 000 mensen)
  • Tinnitus (oorsuizen).
  • Verhoogde concentraties van ureum in het bloed, pijn in de flanken en/of de buik, bloed in de urine en koorts kunnen tekenen zijn van nierbeschadiging (papilnecrose).
  • Gedaald hemoglobinegehalte.
 • Zeer zelden: (kan optreden bij tot 1 op de 10 000 mensen)
  • Oesofagitis, pancreatitis, en vorming van diafragma-achtige darmstricturen.
  • Hartfalen, hartaanval en zwelling van het gezicht of de handen (oedeem).
  • Minder plassen dan normaal en zwelling (vooral bij patiënten met een hoge bloeddruk of een verminderde nierwerking), zwelling (oedeem) en troebele urine (nefrotisch syndroom); inflammatoire nierziekte (interstitiële nefritis) die kan leiden tot acuut nierfalen. Als u een van de bovenstaande symptomen krijgt of als u zich algemeen onwel voelt, stop dan met de inname van Nurofen en raadpleeg onmiddellijk uw arts, want dit kunnen de eerste tekenen zijn van nierbeschadiging of nierfalen.
  • Psychotische reacties, depressie.
  • Hoge bloeddruk, vasculitis.
  • Hartkloppingen.
  • Gestoorde leverwerking, leverbeschadiging (de eerste tekenen kunnen een verkleuring van de huid zijn), vooral tijdens een langdurige behandeling, leverfalen, acute ontsteking van de lever (hepatitis).
  • Problemen met de productie van bloedcellen - de eerste tekenen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige mondzweren, griepachtige symptomen, ernstige uitputting, neus- en huidbloeding en onverklaarde blauwe plekken. In dergelijke gevallen moet u de behandeling meteen stopzetten en een arts raadplegen. U mag niet op eigen initiatief een pijnstiller of koortswerend middel innemen.
  • Ernstige huidinfecties en complicaties van de weke weefsels tijdens een infectie met waterpokken (varicella).
  • Er zijn gevallen beschreven van verergering van aan een infectie gerelateerde ontstekingen (zoals necrotiserende fasciitis) tijdens het gebruik van bepaalde pijnstillers (NSAID's). Als er tekenen van een infectie optreden of als die tekenen verergeren, dan moet u meteen naar een arts gaan. Er moet worden onderzocht of er een indicatie is voor behandeling met anti-infectieuze middelen/antibiotica.
  • Er zijn symptomen van aseptische meningitis zoals stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of desoriëntatie waargenomen bij gebruik van ibuprofen. Patiënten met auto-immuunziekten (SLE, gemengde bindweefselziekte) kunnen daarop meer risico lopen. Als dergelijke symptomen optreden, neem dan meteen contact op met een arts.
  • Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming (bijv. StevensJohnsonsyndroom, erythema multiforme, toxische epidermale necrolyse/syndroom van Lyell), haarverlies (alopecia).
 • Niet bekend: (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
  • Reactiviteit van de luchtwegen waaronder astma, bronchospasme of dyspneu.
  • Een ernstige huidreactie, bekend als het DRESS-syndroom, kan optreden. Verschijnselen van DRESS zijn: huiduitslag, koorts, zwelling van de lymfeknopen en toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen).

Nurofen Drag 48x200mg

CNK: 1180645Nurofen 

Opties voor Nurofen Drag 48x200mg

  frontend.regions.add_to_cart_description

  Prijs van Nurofen Drag 48x200mg

  ...
  Aantal:
  Wijzig hoeveel keer je Nurofen Drag 48x200mg wilt bestellen.
  Gelieve eerst uw product te configureren.
  Toegevoegd!
  Product toegevoegd, Ga naar checkout
  Op voorraad
  Gebruik van Nurofen Drag 48x200mg

  Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

  • Aanvangsdosis: 1 à 2 tabletten naargelang de ernst van de pijn
  • Indien nodig 1 à 2 tabletten om de 4 à 6 uur met een maximum van 2 per inname en van 6 per dag

  Toedieningswijze

  • Innemen met een half glas water
  • NIET KAUWEN
  • Patiënten met een gevoelige maag: inname tijdens een maaltijd.

  Omschrijving van Nurofen Drag 48x200mg

  Nurofen 200 omhulde tabletten bevat 200 mg ibuprofen. Ibuprofen behoort tot een groep van geneesmiddelen die Niet-steroïdale Anti-Inflammatoire Geneesmiddelen (NSAIDs) wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zijn pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende middelen.

  Ingrediënten van Nurofen Drag 48x200mg

  De werkzame stof in dit middel is 200 mg ibuprofen per omhulde tablet.
  De andere stoffen in dit middel zijn: natriumcroscarmellose, natriumlaurylsulfaat, natriumcitraat, stearinezuur, colloïdaal silicium (anhydrisch), natriumcarmellose, talk, acaciagom, saccharose, titaandioxide (E171), Macrogol 6000 en drukinkt.

  Wanneer mag u Nurofen niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • U heeft ooit kortademigheid, astma, een lopende neus, zwelling van uw gezicht en/of handen of netelroos na gebruik van ibuprofen, acetylsalicylzuur of vergelijkbare pijnstillers (NSAID's) doorgemaakt.
  • U heeft ernstig lever-, nier- of hartfalen.
  • U heeft twee of meer episoden doorgemaakt van een maagzweer of een maagbloeding.
  • U heeft een voorgeschiedenis van maag-darmbloeding of -perforatie bij een vroegere behandeling met NSAID’s.
  • U heeft een cerebrovasculaire of andere actieve bloeding.
  • U heeft onopgehelderde stoornissen van de bloedvorming.
  • U heeft een ernstige uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende vochtinname).
  • U bent in de laatste drie maanden van de zwangerschap.

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  Zet de inname van dit geneesmiddel STOP en zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de volgende krijgt:

  • Tekenen van darmbloeding zoals: hevige buikpijn, pekzwarte stoelgang, braken van bloed of donkere partikels die eruitzien als koffiedik.
  • Tekenen van een zeer zeldzame, maar ernstige allergische reactie zoals verergering van astma, onverklaarde piepende ademhaling of kortademigheid, zwelling van het gezicht, de tong of de keel, ademhalingsmoeilijkheden, snelle hartslag, daling van de bloeddruk leidende tot shock. Dat kan zelfs gebeuren bij het eerste gebruik van dit geneesmiddel.
  • Ernstige huidreacties zoals huiduitslag over het hele lichaam, vervelling, blaarvorming of afschilfering van de huid.

  Licht uw arts in als u de onderstaande andere mogelijke bijwerkingen vertoont

  • Vaak: (kan optreden bij tot 1 op de 10 mensen)
   • Maag-darmklachten zoals zuurbranden, maagpijn en misselijkheid, indigestie, diarree, braken, winderigheid en verstopping en licht bloedverlies in het maag-darmkanaal dat in uitzonderlijke gevallen bloedarmoede kan veroorzaken.
  • Soms: (kan optreden bij tot 1 op de 100 mensen)
   • Zweren, bloeding of perforatie van het maag-darmstelsel, ontsteking van het mondslijmvlies met verzwering, verergering van een bestaande darmziekte (colitis ulcerosa of ziekte van Crohn), ontsteking van het maagslijmvlies.
   • Stoornissen van het centrale zenuwstelsel zoals hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, opgewondenheid, prikkelbaarheid of vermoeidheid.
   • Stoornissen van het gezichtsvermogen.
   • Verschillende vormen van huiduitslag.
   • Overgevoeligheidsreacties met netelroos en jeuk.
  • Zelden: (kan optreden bij tot 1 op de 1 000 mensen)
   • Tinnitus (oorsuizen).
   • Verhoogde concentraties van ureum in het bloed, pijn in de flanken en/of de buik, bloed in de urine en koorts kunnen tekenen zijn van nierbeschadiging (papilnecrose).
   • Gedaald hemoglobinegehalte.
  • Zeer zelden: (kan optreden bij tot 1 op de 10 000 mensen)
   • Oesofagitis, pancreatitis, en vorming van diafragma-achtige darmstricturen.
   • Hartfalen, hartaanval en zwelling van het gezicht of de handen (oedeem).
   • Minder plassen dan normaal en zwelling (vooral bij patiënten met een hoge bloeddruk of een verminderde nierwerking), zwelling (oedeem) en troebele urine (nefrotisch syndroom); inflammatoire nierziekte (interstitiële nefritis) die kan leiden tot acuut nierfalen. Als u een van de bovenstaande symptomen krijgt of als u zich algemeen onwel voelt, stop dan met de inname van Nurofen en raadpleeg onmiddellijk uw arts, want dit kunnen de eerste tekenen zijn van nierbeschadiging of nierfalen.
   • Psychotische reacties, depressie.
   • Hoge bloeddruk, vasculitis.
   • Hartkloppingen.
   • Gestoorde leverwerking, leverbeschadiging (de eerste tekenen kunnen een verkleuring van de huid zijn), vooral tijdens een langdurige behandeling, leverfalen, acute ontsteking van de lever (hepatitis).
   • Problemen met de productie van bloedcellen - de eerste tekenen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige mondzweren, griepachtige symptomen, ernstige uitputting, neus- en huidbloeding en onverklaarde blauwe plekken. In dergelijke gevallen moet u de behandeling meteen stopzetten en een arts raadplegen. U mag niet op eigen initiatief een pijnstiller of koortswerend middel innemen.
   • Ernstige huidinfecties en complicaties van de weke weefsels tijdens een infectie met waterpokken (varicella).
   • Er zijn gevallen beschreven van verergering van aan een infectie gerelateerde ontstekingen (zoals necrotiserende fasciitis) tijdens het gebruik van bepaalde pijnstillers (NSAID's). Als er tekenen van een infectie optreden of als die tekenen verergeren, dan moet u meteen naar een arts gaan. Er moet worden onderzocht of er een indicatie is voor behandeling met anti-infectieuze middelen/antibiotica.
   • Er zijn symptomen van aseptische meningitis zoals stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of desoriëntatie waargenomen bij gebruik van ibuprofen. Patiënten met auto-immuunziekten (SLE, gemengde bindweefselziekte) kunnen daarop meer risico lopen. Als dergelijke symptomen optreden, neem dan meteen contact op met een arts.
   • Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming (bijv. StevensJohnsonsyndroom, erythema multiforme, toxische epidermale necrolyse/syndroom van Lyell), haarverlies (alopecia).
  • Niet bekend: (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
   • Reactiviteit van de luchtwegen waaronder astma, bronchospasme of dyspneu.
   • Een ernstige huidreactie, bekend als het DRESS-syndroom, kan optreden. Verschijnselen van DRESS zijn: huiduitslag, koorts, zwelling van de lymfeknopen en toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen).
  Advies nodig?Onze klantenservice staat voor u klaar. Bel 089/69.59.69
  Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.

  Nurofen Drag 48x200mg kopen

  Je kan 'Nurofen Drag 48x200mg' van het merk 'Nurofen' bestellen in België bij PixelPharma via de volgende categorie: