Gebruik van Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30

Dosering:

 • De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar bedraagt : 1 tablet, zo nodig gevolgd door 1 tablet elke 4 tot 6 uur; maximaal 3 tabletten per 24 uur.
 • Het product is niet bestemd voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Toedieningswijze en toedieningsweg:

Voor oraal gebruik. Neem de tablet in met een glas water (200 ml). Gebruik Spidifen 400 mg tabletten niet langer dan 7 dagen of in hogere doses zonder een arts te raadplegen. Als u problemen met de nieren, de lever of het hart heeft, moet de dosering verlaagd worden.

Bijwerkingen van Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30
 • De meest voorkomende ongewenste effecten zijn spijsverteringsstoornissen en diarree.
 • Geneesmiddelen zoals dit geneesmiddel, die tot een bepaalde groep geneesmiddelen behoren met eveneens een ontstekingsremmend en koortsverlagend effect (NSAID’s), kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Oedeem, hypertensie en hartfalen werden gerapporteerd in associatie met NSAID-behandeling.
 • Maagdarmstelselaandoeningen: gestoorde spijsvertering, diarree, buikpijn, misselijkheid, maagdarmzweren, maagdarmbloeding, verstopping, anorexia
 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: waterzucht (oedeem)
 • Hartaandoeningen: hartfalen, bloedvataandoeningen, te hoge bloeddruk
 • Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, duizeligheid, gehoorstoornissen
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: huidproblemen, huiduitslag, jeuk, netelroos, puntvormige bloedingen, zwelling ter hoogte van het gezicht en de ledematen, reacties met blaarvorming, erythema multiforme, exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse, allergische vasculitis 
 • Bloed- en lymfestelaandoeningen: te laag aantal bloedplaatjes, te laag aantal witte bloedcellen, bloedarmoede door beschadiging van het beenmerg
 • Nier- en urinewegaandoeningen: bloedwateren, nierontsteking, niernecrose, nierfalen
 • Lever- en galaandoeningen: leverstoornissen
 • Immuunsysteemaandoeningen: Allergische reactie, anafylaxie
 • Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: astma, verergerde astma, bronchospasme, kortademigheid

Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30

CNK: 3690294Zambon 

Opties voor Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30

  frontend.regions.add_to_cart_description

  Prijs van Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30

  ...
  Aantal:
  Wijzig hoeveel keer je Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30 wilt bestellen.
  Gelieve eerst uw product te configureren.
  Toegevoegd!
  Product toegevoegd, Ga naar checkout
  Op voorraad
  Gebruik van Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30

  Dosering:

  • De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar bedraagt : 1 tablet, zo nodig gevolgd door 1 tablet elke 4 tot 6 uur; maximaal 3 tabletten per 24 uur.
  • Het product is niet bestemd voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.

  Toedieningswijze en toedieningsweg:

  Voor oraal gebruik. Neem de tablet in met een glas water (200 ml). Gebruik Spidifen 400 mg tabletten niet langer dan 7 dagen of in hogere doses zonder een arts te raadplegen. Als u problemen met de nieren, de lever of het hart heeft, moet de dosering verlaagd worden.

  Omschrijving van Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30

  Het actieve bestanddeel van Spidifen 400 mg tabletten is ibuprofen. Ibuprofen behoort tot de groep van de zogenaamde niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) die pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende eigenschappen hebben.

  Spidifen 400 mg tabletten kan gebruikt worden voor de symptomatische verlichting van pijn in de volgende situaties:

  • tandpijn
  • hoofdpijn
  • koorts
  • menstruatiepijn zonder aanwijsbare oorzaak (primaire dysmenorrhoea)
  Ingrediënten van Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30
  • De werkzame stof in dit middel is ibuprofen (als L-ariginezout). Eén tablet bevat 400 mg ibuprofen.
  • De andere stoffen in dit middel zijn L-arginine, natriumbicarbonaat, crospovidon en magnesiumstearaat. De filmcoating bestaat uit hypromellose, saccharose, titanium dioxide (E171) en macrogol 4000.

  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken: 

  • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen of één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
  • Wanneer u overgevoeligheidsreacties (bijv. astma aanvallen, vernauwing van de luchtwegen door kramp (bronchospasme), ontsteking van het neusslijmvlies (rhinitis), huiduitslag heeft gehad na eerder gebruik van ibuprofen of andere pijnstillers (NSAIDs) zoals acetylsalicylzuur.
  • Als u een voorgeschiedenis heeft van maagdarmbloeding of –perforatie, gerelateerd aan een behandeling met NSAIDs.
  • Als u terugkerende zweren of bloedingen in de maag of darm (twee of meer verschillende episodes van bewezen verzwering of bloeding) heeft of heeft gehad.
  • Als u andere bloedingen zoals hersenbloeding of colitis ulcerosa (zweer in de dikke darm) heeft. 
  • Als u de neiging hebt te bloeden.
  • Als u een ernstige stoornis in de werking van de nieren en/of de lever heeft.
  • Als u meer dan 6 maanden zwanger bent.
  • Als u ernstig hartfalen heeft (onvoldoende pompwerking van het hart).

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.

  Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

  • Als u hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'mini-beroerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
  • Als u hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.
  • Het gebruik van dit middel gelijktijdig met NSAIDs moet vermeden worden. Bijwerkingen kunnen geminimaliseerd worden door de laagste werkzame dosis gedurende de kortst mogelijk periode nodig om de symptomen te controleren, te gebruiken. Lange-termijn gewoontegebruik van pijnstillers kan hoofdpijn en nierproblemen veroorzaken.
  • Als u bejaard bent, aangezien u een verhoogd risico kunt hebben op bijwerkingen.
  • Ernstige gastro-intestinale bijwerkingen (bloeding, verzwering en perforatie) werden gerapporteerd bij het gebruik van NSAIDs op ieder moment van de behandeling. U moet uw arts onmiddellijk contacteren als er ernstige maagdarmklachten optreden. Als u een voorgeschiedenis heeft van maagdarmzweren, in het bijzonder indien gecompliceerd met bloeding of perforatie, dan moet u uw arts contacteren vooraleer dit geneesmiddel in te nemen.
  • Als u een voorgeschiedenis heeft van maagdarmziekten (ulceratieve colitis, de ziekte van Crohn) aangezien hun toestand kan verergeren. U moet uw arts contacteren als er abdominale symptomen optreden.
  • Als u stollingsproblemen, lever-, hart- of nierproblemen heeft.
  • Als u een hoge bloeddruk of hartaandoeningen heeft, omdat vochtretentie en vochtophoping kunnen optreden.
  • Als u astma heeft of overgevoelig (allergisch) bent voor bepaalde stoffen. Omdat dit middel spasmen ter hoogte van de bronchen kan veroorzaken.
  • Als u een infectie heeft. De typische kenmerken van een infectie, zoals pijn, zwelling en roodheid, worden onderdrukt door de ontstekingsremmende eigenschappen van dit middel, zodat u een infectie minder snel zou kunnen opmerken. Wees alert voor dit effect.
  • Als u lijdt aan een ziekte gekenmerkt door een vernietigen van de vezels die de huid, organen en beenderen ondersteunen (collageenziekte, zoals systemische lupus erythematosus).
  • Als u gedurende lange tijd pijnstillers gebruikt. Hoofdpijn en nieraandoeningen kunnen optreden.
  • Als u zwanger wilt worden, aangezien er enig bewijs is dat NSAIDs een verminderde vrouwelijke vruchtbaarheid kunnen veroorzaken door een effect op de ovulatie. Dit is omkeerbaar bij het stoppen van de behandeling. Spidifen 400 mg tabletten kan moeilijkheden om zwanger te worden veroorzaken. U moet uw arts informeren als u plant zwanger te worden of problemen heeft om zwanger te worden.
  • Als u gezichtsstoornissen zou ontwikkelen bij het gebruik van dit product. Stop dan de behandeling en contacteer uw oogarts.
  • Als een leverfunctietest gepland is, omdat NSAIDs de resultaten kunnen beïnvloeden.
  • Als u een huidreactie zou ontwikkelen gedurende het gebruik. Stop de behandeling en contacteer uw arts bij het eerste optreden van huiduitslag, beschadiging van de slijmvliezen of ieder ander teken van overgevoeligheid.

  Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

  • De meest voorkomende ongewenste effecten zijn spijsverteringsstoornissen en diarree.
  • Geneesmiddelen zoals dit geneesmiddel, die tot een bepaalde groep geneesmiddelen behoren met eveneens een ontstekingsremmend en koortsverlagend effect (NSAID’s), kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Oedeem, hypertensie en hartfalen werden gerapporteerd in associatie met NSAID-behandeling.
  • Maagdarmstelselaandoeningen: gestoorde spijsvertering, diarree, buikpijn, misselijkheid, maagdarmzweren, maagdarmbloeding, verstopping, anorexia
  • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: waterzucht (oedeem)
  • Hartaandoeningen: hartfalen, bloedvataandoeningen, te hoge bloeddruk
  • Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, duizeligheid, gehoorstoornissen
  • Huid- en onderhuidaandoeningen: huidproblemen, huiduitslag, jeuk, netelroos, puntvormige bloedingen, zwelling ter hoogte van het gezicht en de ledematen, reacties met blaarvorming, erythema multiforme, exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse, allergische vasculitis 
  • Bloed- en lymfestelaandoeningen: te laag aantal bloedplaatjes, te laag aantal witte bloedcellen, bloedarmoede door beschadiging van het beenmerg
  • Nier- en urinewegaandoeningen: bloedwateren, nierontsteking, niernecrose, nierfalen
  • Lever- en galaandoeningen: leverstoornissen
  • Immuunsysteemaandoeningen: Allergische reactie, anafylaxie
  • Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: astma, verergerde astma, bronchospasme, kortademigheid
  Advies nodig?Onze klantenservice staat voor u klaar. Bel 089/69.59.69
  Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.

  Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30 kopen

  Je kan 'Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30' van het merk 'Zambon' bestellen in België bij PixelPharma via de volgende categorie: