ISO BETADINE TULLES COMPR 50 10X10
Gebruik van Iso Betadine Tulles Compr 50 10x10

Aanbrengen als verband, één of meerdere keren per dag.

Bijwerkingen van Iso Betadine Tulles Compr 50 10x10

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequentie van de hieronder opgesomde bijwerkingen wordt gedefinieerd aan de hand van de volgende conventie: - Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) - Vaak (treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) - Soms (treedt op bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) - Zelden (treedt op bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers) - Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) - Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: er kan een overgevoeligheidsreactie van de huid optreden, zoals een allergische reactie na contact in de vorm van jeuk, roodheid van de huid of vergelijkbare reacties. Zeer zelden: er is melding gemaakt van een veralgemeende allergische reactie met daling van de bloeddruk en/of ademhalingsproblemen (anafylactische reactie).

Endocriene aandoeningen: Zeer zelden (bij patiënten met een voorbeschiktheid of met bestaande aandoeningen van de schildklier): te sterke werking van de schildklier (hyperthyreoïdie) (soms gepaard met symptomen van tachycardie (te snelle hartslag), agitatie of zwelling in de hals (struma)). Frequentie niet bekend (na langdurig of uitgebreid gebruik van polyvidonjodium): afname van de schildklierfunctie (hypothyreoïdie).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen: (kunnen optreden na absorptie van grote hoeveelheden polyvidonjodium) Frequentie niet bekend: verstoring van de ionenconcentratie, metabole acidose, gewichtsverandering.

Huid- en onderhuidaandoeningen: Zelden: contacteczeem (huidreactie met symptomen zoals roodheid, kleine blaasjes en jeuk). Zeer zelden: snelle zwelling (oedeem) van de huid, de slijmvliezen en de onderhuidse weefsels in het gezicht (angio-oedeem), netelroos.

Nier- en urinewegaandoeningen: (Kunnen optreden na absorptie van grote hoeveelheden polyvidonjodium (bv. bij de behandeling van brandwonden).) Frequentie niet bekend: een abnormaal aantal osmotisch actieve deeltjes in het bloed (osmolariteit van het bloed), een nierfalen door een acute nierinsufficiëntie.

Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties: Frequentie niet bekend: chemische brandwonden van de huid (vernietiging van de huid door een irriterend product) (bv. bij ophoping van het product onder de patiënt tijdens de voorbereiding van een operatie).

Iso Betadine Tulles Compr 50 10x10

CNK: 0100503Isobetadine 

Opties voor Iso Betadine Tulles Compr 50 10x10

  frontend.regions.add_to_cart_description

  Prijs van Iso Betadine Tulles Compr 50 10x10

  ...
  Aantal:
  Wijzig hoeveel keer je Iso Betadine Tulles Compr 50 10x10 wilt bestellen.
  Gelieve eerst uw product te configureren.
  Toegevoegd!
  Product toegevoegd, Ga naar checkout
  Op voorraad
  Gebruik van Iso Betadine Tulles Compr 50 10x10

  Aanbrengen als verband, één of meerdere keren per dag.

  Omschrijving van Iso Betadine Tulles Compr 50 10x10

  iso-Betadine® Tulle is een gaas doordrenkt met iso-Betadine® Gel.

  • Om de iso-Betadine® Gel af te dekken en zo de gel in de wonde te houden.
  • Om een oppervlakkige wonde en brandwonde af te dekken.
  • Bescherming en ontsmettende behandeling van wonden en huidaandoeningen waarbij een vetverband vereist is, zoals brandwonden en beenzweren.
  Ingrediënten van Iso Betadine Tulles Compr 50 10x10

  De werkzame stof in dit middel is polyvidonjodium.
  De andere stoffen in dit middel zijn: macrogol 400 – macrogol 4000 – macrogol 6000 – gezuiverd water.

  • Iso-Betadine Tulle nooit inslikken.
  • Niet vermengen met een ander geneesmiddel of preparaat voor de huid.
  • Niet gebruiken bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar oud zonder een arts te raadplegen.
  • Frequente en langdurige toepassing of toepassing op grote huidoppervlakken zonder doktersadvies vermijden.
  • Elk contact van het product met de ogen vermijden.
  • Huid die behandeld is met iso-Betadine Tulle krijgt een bruin-oranje kleur, die gemakkelijk te verwijderen is met water.
  • In geval van onderzoek van de schildklier, uw arts op de hoogte brengen van het gebruik van isoBetadine Tulle.
  • Iso-Betadine Tulle mag tijdens de zwangerschap en de borstvoeding enkel op doktersadvies worden aangewend.

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  De frequentie van de hieronder opgesomde bijwerkingen wordt gedefinieerd aan de hand van de volgende conventie: - Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) - Vaak (treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) - Soms (treedt op bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) - Zelden (treedt op bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers) - Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) - Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

  Immuunsysteemaandoeningen: Zelden: er kan een overgevoeligheidsreactie van de huid optreden, zoals een allergische reactie na contact in de vorm van jeuk, roodheid van de huid of vergelijkbare reacties. Zeer zelden: er is melding gemaakt van een veralgemeende allergische reactie met daling van de bloeddruk en/of ademhalingsproblemen (anafylactische reactie).

  Endocriene aandoeningen: Zeer zelden (bij patiënten met een voorbeschiktheid of met bestaande aandoeningen van de schildklier): te sterke werking van de schildklier (hyperthyreoïdie) (soms gepaard met symptomen van tachycardie (te snelle hartslag), agitatie of zwelling in de hals (struma)). Frequentie niet bekend (na langdurig of uitgebreid gebruik van polyvidonjodium): afname van de schildklierfunctie (hypothyreoïdie).

  Voedings- en stofwisselingsstoornissen: (kunnen optreden na absorptie van grote hoeveelheden polyvidonjodium) Frequentie niet bekend: verstoring van de ionenconcentratie, metabole acidose, gewichtsverandering.

  Huid- en onderhuidaandoeningen: Zelden: contacteczeem (huidreactie met symptomen zoals roodheid, kleine blaasjes en jeuk). Zeer zelden: snelle zwelling (oedeem) van de huid, de slijmvliezen en de onderhuidse weefsels in het gezicht (angio-oedeem), netelroos.

  Nier- en urinewegaandoeningen: (Kunnen optreden na absorptie van grote hoeveelheden polyvidonjodium (bv. bij de behandeling van brandwonden).) Frequentie niet bekend: een abnormaal aantal osmotisch actieve deeltjes in het bloed (osmolariteit van het bloed), een nierfalen door een acute nierinsufficiëntie.

  Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties: Frequentie niet bekend: chemische brandwonden van de huid (vernietiging van de huid door een irriterend product) (bv. bij ophoping van het product onder de patiënt tijdens de voorbereiding van een operatie).

  Advies nodig?Onze klantenservice staat voor u klaar. Bel 089/69.59.69
  Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen optreden, neem meteen contact op met uw huisarts.

  Iso Betadine Tulles Compr 50 10x10 kopen

  Je kan 'Iso Betadine Tulles Compr 50 10x10' van het merk 'Isobetadine' bestellen in België bij PixelPharma via de volgende categorie: